Årsmøte 2021

NESOs årsmøte 2021 gjennomføres digitalt!


Link blir sendt ut dagen før møtet. 

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av sekretær
  4. Valg av to personer til signering av protokoll
  5. Opptelling av antall stemmeberettigede
  6. Styrets beretning for virksomheten
  7. Revidert regnskap og revisorberetning
  8. Vedtektsendringer. Ingen forslag til behandling.
  9. Valg :

Årsmøtepapirer finner du her!

Det er mye som skjer i bransjen vår nå og vi merker stor pågang på spørsmål spesielt innenfor miljø, trevirke, bemanning som gjør at vi direkte etter årsmøtet fyller på med følgende faglig påfyll:

* Bemanning – hva skjer og hvordan er utsiktene v/Lars Erik Flygel
* Trevirke – priser, tilgang, muligheter og hvordan blir det fremover v/Lars Erik Flygel
* Juridisk – kontrakt indeksregulering etter NS (grunnet stor prisøkning), oppdatering på Møre Royal kledning etter endring  v/Karina Krane
* Miljø og kommende miljøkrav v/Ruben Jensen

Har du ikke meldt deg på har du fortsatt mulighet frem til 25. mai.

Har du ikke mulighet til å delta selv, men ønsker å melde noen andre på med fullmakt, vennligst bruk vedlagte skjema PS! Kun mulig med en fullmakt per medlem.

 

 

Sted Fra Til
Digitalt 10:30 27.mai 2021 27.mai 2021