BREEAM-NOR innføringskurs - online

 

Om BREEAM-NOR:

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. BREEAM-NOR er utviklet av Grønn Byggallianse.

Stadig flere byggherrer ønsker å BREEAM-sertifisere sine bygg, både nye og eksisterende. Entreprenører og leverandører vil derfor ha stor nytte av å vite hva BREEAM innebærer for å kunne delta i slike prosjekter. Ved å ikke aktivt ta del i "det grønne skiftet" i byggebransjen, havner man fort bakpå i konkurransen om prosjektene. I tillegg ser man at flere finansaktører stiller krav om miljøsertifisering i nye byggeprosjekter når det skal gis ut lån.

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftens minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres. Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP (rådgiver).

 

Agenda:

BREEAM-NOR innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

 • Hva er BREEAM-NOR?
 • Bruken av BREEAM-NOR
 • Bruksområder og oppbygging
 • Emner og kriterier innenfor BREEAM-NOR
 • Innsyn i de ulike emnene
 • Poeng og vekting
 • BREEAM-NOR-manualens oppbygging
 • Prosjekttyper
 • Sertifiseringsprosessen
 • Kost/nytte
 • Gjennomgang av Enovas støtteprogrammer

 

Målgruppe:

Daglige ledere, prosjektledere, anleggsledere, kalkulatører og arkitekter – egentlig alle som jobber i byggeprosjekter og er interessert i å lære mer om hva BREEAM NOR er. Skal man sende kun en ansatt fra bedriften, så tenker vi at det nok er mest nyttig for prosjektledere som skal inn i prosjekteringsgrupper og prosjektgrupper, men daglige ledere vil absolutt ha nytte av å se hvordan denne sertifiseringsordningen fungerer.

 

Kursbevis og videre kvalifikasjon:

Dette kurset gir deltagerne en grunnleggende kunnskap om BREEAM-systemet og metodikken. Etter endt kurs får deltagerne utstedt kursbevis og kvalifiserer til videreutdanning som BREEAM-NOR AP (rådgiver).

 

Krav ved påmelding:

Kurset holdes i plattformen Zoom. Det stilles krav om at hver deltaker sitter alene på separate datamaskiner med hver sin lydtilgang. Påloggingsinformasjon sendes på e-post til alle deltagere i forkant av kurset.

 

Kursdato og tidspunkt:

Onsdag 3. mars – kl. 09.00 – 15.30

Påmeldingsfrist:

Mandag 1. mars

 

Kursholder:

John Henry Schieldrop, Rådgiver og teknisk ansvarlig BREEAM

 

Kurspris:

4500.- for medlemmer i NESO

6500.- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding. Avbestilling kan skje vederlagsfritt 8 dager før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger sykemelding.

 

Spørsmål rettes til Remi Hanssen, NESO. Tlf. 901 29464, epost: remi@neso.no

Sted Fra Til
Digitalt 03.mar 2021 03.mar 2021