DIGITALT KURS I FREMDRIFTSPLANLEGGING I MS PROJECT (Ekspert)

2 dagers kurs i MS Project

Sted: DIGITALT 
Dato: 27. og 29. oktober 2021


HVORDAN BRUKER VI MS PROJECT FOR Å LAGE GODE FREMDRIFTSPLANER

 
KURSINNHOLD 

 • Gjennomgang av MS Project funksjoner gjennom praktisk anvendelse 
 • Prinsippene for S-kurver og tolkning av disse
 • Hvordan bygge opp S-kurver fra MS Project data eksportert til Excel
 • Periodisering av MS Project data i Excel
 • Kriterier som må legges til grunn for en «god plan»
 • Når kriteriene for en «god plan» følges kan de analytiske verktøyene i MS Project brukes   
 • Under kurset har vi en gjennomgang av disse kriteriene
 • Oppfølging av en MS Project plan. Hva må gjøres i planen ved periodeslutt?
 • Presisering av «drøye» kontra «slakk»
 • Noen alternative grep knyttet til editering av planen.

 

Forhåndskunnskaper

 • Vi forventer at deltakerne har noe kjennskap til MS Project.
 • Ved kurspåmelding gjennomfører vi kartlegging av forhåndskunnskaper hos alle deltakerne.
 • Det legges opp til at deltakerne stiller med egen pc hvor MS Project 2016 og Exel  er forhåndsinstallert.

 

 

MAX 10 deltakere per kurs. 

 

KURSET ER FULLT! FLERE KURS UNDER PLANLEGGING!

 

TA KONTAKT MED HENNING FOR MERE INFORMASJON/ FLERE KURS: 971 55 285/ henning@neso.no

 

 

Deltakeravgift

Deltakeravgift kr.6500

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

Sted Fra Til
DIGITALT 27.okt 2021 29.okt 2021