Hvordan få riktig oppgjør for kontrakt og tilleggsarbeider i henhold til NS-standardene?

I entrepriseprosjekter utføres det arbeider for betydelige verdier. For å få riktig oppgjør for de utførte arbeidene, er det derfor viktig for entreprenørene å kjenne godt til hvilke regler som gjelder for beregning og dokumentasjon av vederlaget for utførte arbeider.

Kurset tar sikte på å gi en innføring i standardkontraktenes (NS 8405/15, NS 8406/16 og NS 8407/17) bestemmelser knyttet til oppgjør for utførte arbeider. Reglene i de ulike standardene er i stor grad like og vil bli behandlet samlet. Der det er forskjeller mellom standardene vil disse bli påpekt.

På kurset vil vi gjennomgå hvordan kontraktsarbeider og tilleggsarbeider skal gjøres opp, herunder vil vi komme inn på hvordan krav som følge av tillegg og endringer skal beregnes og dokumenteres, samt når enhetspriser skal benyttes eller justeres.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått. 

Sentrale tema på kurset vil være:

  • Avregning av kontraktsarbeider

     Ulike vederlagsformater 
           Regningsarbeid
           Oppgjør etter enhetspriser - Mengderegulering
           Fastpris

  • Beregning og dokumentasjon av krav som følge av tilleggs- og endringsarbeid
  • Indeksregulering
  • Fakturering – avdragsfakturering, tilleggsarbeider og sluttoppgjør


Hvem passer kurset for:

Kurset er spesielt tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

Kursholder: 
Karina Krane er advokat og avdelingsleder i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Krane har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2001 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Pris:
Medlemmer: kr 2 500,-
Ikke-medlemmer: kr 2 900,-

08.30-11.30 på Clarion Hotel The Edge
Kurset avsluttes med lunsj.

Sted Fra Til
Tromsø 28.sep 2021 28.sep 2021