Hvordan få riktig oppgjør for utførte arbeider i henhold til NS-standardene

NESO arrangerer webinaret - Oppgjør for utført arbeid i entrepriseforhold - torsdag 11. juni 2021.

I entrepriseprosjekter utføres det arbeider for betydelige verdier. For å få riktig oppgjør for de utførte arbeidene, er det derfor viktig for entreprenørene å kjenne godt til hvilke regler som gjelder for beregning og dokumentasjon av vederlaget for utførte arbeider.

Kurset tar sikte på å gi en innføring i standardkontraktenes (NS 8405/15, NS 8406/16 og NS 8407/17) bestemmelser knyttet til oppgjør for utførte arbeider. Reglene i de ulike standardene er i stor grad like og vil bli behandlet samlet. Der det er forskjeller mellom standardene vil disse bli påpekt.

På kurset vil vi gjennomgå hvordan kontraktsarbeider og tilleggsarbeider skal gjøres opp, herunder vil vi komme inn på hvordan krav som følge av tillegg og endringer skal beregnes og dokumenteres, samt når enhetspriser skal benyttes eller justeres.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått. 

Sentrale tema på kurset vil være:

  • Avregning av kontraktsarbeider

-      Ulike vederlagsformater -

  • Regningsarbeid
  • Oppgjør etter enhetspriser - Mengderegulering
  • Fastpris

 

  • Beregning og dokumentasjon av krav som følge av tilleggs- og endringsarbeid

 

  • Indeksregulering

 

  • Offentlige gebyrer og avgifter

 

  • Fakturering

Hvem webinaret passer for:

Kurset er spesielt tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

Kursholder: 
Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Pris:
Medlemmer: kr 1 900,-
Ikke-medlemmer: kr 2 500,-

Dato:
11. juni 2021, kl. 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Webinar 11.jun 2021 11.jun 2021