Kurs i totalentreprise - NS 8407 / NS 8417

NESO arrangerer kurs i totalentreprise NS 8407 torsdag 20.-21. mai 2021. Kurset vil bli avholdt som webinar.

Kurs i totalentrepriser og totalunderentrepriser – NS 8407/ NS 8417 

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. 

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått. 

Sentrale tema på kurset vil være:

Dag 1:

  • Om totalentreprise

 -      Generelt om totalentreprise

 -      Oversikt entrepriseformer

 -      Særlig om totalunderentrepriser - NS 8417  

  • Kontraktstolkning – Hva er avtalt?

 -      Tolkningsregler

-      Ansvaret for uklarhet i kontrakten

 Prosjekteringsansvaret

 -      Hva er prosjektering

-      Avtalt overføring av prosjekteringsrisiko

  • Endringer og tilleggskrav fra entreprenøren 

-      Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav 

-      Varslingsregler 

-      Særlig om «plunder og heft»- krav fra entreprenøren 

 Dag 2:

  • Forsinkelse

 -      ENs og BHs forsinkelse

-      Varslingsregler

-      Når har EN krav på fristforlengelse?

-      Byggherrens sanksjoner ved forsinkelser

 Overtakelse 

-      Overtakelsesforretning

-      Brukstakelse

-      Delovertakelse

-      Når kan BH nekte å overta?

 Sluttoppgjør 

-      Når og hvordan?

-      Frist

Hvem webinaret passer for?

Kurset er relevant for alle som bruker standarden, enten de er entreprenører, byggherrer, rådgivere eller har annen bakgrunn.

Kursholder: 

Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Pris:
Deltakelse begge dager:

Medlemmer: kr 3 500,-
Ikke-medlemmer: kr 4 500,-

Deltakelse kun en av dagene:

Medlemmer: kr 1 900,-
Ikke-medlemmer: kr 2 500,-

Dersom du bare skal delta på bare en av kursdagene, bes det om at dette angis i kommentarfeltet ved påmelding

Dato:
20. – 21. mai 2021, kl. 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

 

Sted Fra Til
Webinar 20.mai 2021 21.mai 2021