Kurs i varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. 

Ny sikkerhetsforskrift for varme arbeider trådte i kraft 01.01.2020

Definisjon av varme arbeider:

Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?
Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntaket er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slukkeøvelse


Hver kursdeltaker skal motta den godkjente kurs- og sertifiseringspakken fra Norsk brannvernforening, som inneholder e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat.

Varighet:
Kurset har en varighet på 7,5 timer inkludert pauser, eksamen og slukkeøvelse.

Praktisk informasjon:
Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Kursavgift:
NESO-medlemmer 2190,-  (Andre 2490,-) Det serveres serveres enkel lunsj.

Sted og tid:
Svolvær, Aust-Lofoten VGS, Sivert Nilsens gate 53 (gamle Europrisbygget)

11. januar kl. 08.00-15.30

Sted Fra Til
Svolvær 11.jan 2022 11.jan 2022