Plunder og heft i entrepriseforhold

– Hvordan få oppgjør for nedsatt produktivitet og driftsforstyrrelser etter NS-standardene

NESO arrangerer webinar i Plunder og heft 3. juni 2021.

Plunder og heft i entrepriseforhold

Ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter vil det ofte oppstå byggherreforhold som forstyrrer effektiviteten til entreprenøren. Disse produksjonsforstyrrelsene kalles gjerne «Plunder og heft». Konsekvensene av slike produksjonsforstyrrelser er økte kostnader og/eller forsinkelser for entreprenøren.

Webinaret tar sikte på å gi en effektiv gjennomgang av temaet, herunder hva «plunder og heft» er, hvordan dette er regulert i standardkontraktene (NS 8405/15, NS 8406/16 og NS 8407/17) og når slike forhold gir krav på vederlagsjustering. Webinaret tar også sikte på å gi deltakerne verktøyene man trenger for å ivareta og behandle krav som følge av «Plunder og heft».

Det har også kommet en ny Høyesteretts-dom som gir nye regler/føringer for beregning og dokumentering av Plunder og Heft-krav. Da det vil være viktig for aktørene i et byggeprosjekt å kjenne til dommen og betydningen av denne, vil også dommen bli gjennomgått på kurset 

Sentrale tema på kurset vil være:

  • Hva er plunder og heft?
  • Varslingsregler
  • Hvordan beregne krav som følge av Plunder og Heft?
  • Dokumentasjon av krav
  • Gjennomgang av ny rettspraksis – «HAB-dommen»

Hvem webinaret passer for?

Kurset er relevant for alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen, enten de er entreprenører, byggherrer, rådgivere eller har annen bakgrunn.

Kursholdere: 
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har holdt en rekke foredrag for bygg og anleggsbransjen.

Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Pris:
Medlemmer: kr 1 900,-
Ikke-medlemmer: kr 2 500,-

Dato:
3. juni 2021, kl 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Webinar 03.jun 2021 03.jun 2021