Redusere risikoen ved eiendomsutvikling - innføring i plansystemet

Innføring i plandelen av plan- og bygningsloven

En stor risiko i eiendomsutvikling er offentligrettslige planer og føringer. Når eiendom skal utvikles vil rammene for lovlig utvikling følge av vedtatt arealplan. Alternativt kan utvikler sørge for å få endret arealplanen eller få rett til å fravike den gjennom dispensasjon. Innenfor rammene av plan- og bygningsloven med forskrifter og vedtatte planer, har utvikler rett til å få byggesøknad godkjent.

For å vurdere mulighet for utvikling er det av betydning å ha kjennskap til arealplanene, eller utsikten til å få endret disse. Utarbeides privat planforslag møter utvikler en formalisert prosess det vil være behov å ha kjennskap til for å vurdere risiko i prosjektet.

Foredraget vil være en innledning på et stort rettsområde og må derfor bli overordnet.

Hva er plangrunnlaget i området?

 • Hva er forskjellen på en kommuneplanens arealdel og reguleringsplan?
 • Hva kan lovlig oppføres innenfor gjeldende plan?
 • Hva inngår i arealformålet?

Hvordan er ordinær prosedyre for utarbeidelse av planforslag?

 • Hvilke muligheter er det for å endre planen?
 • Hvordan er prosedyren i en ordinær planprosess?
 • Hva er konsekvensutredning (KU)?
 • Hva skjer hvis det fremmes innsigelse til planforslaget?
 • Har utvikler rett til å få fremmet et privat planforslag?
 • Hvilke muligheter har eiendomsutvikler om planforslaget ikke fremmes?
 • Har eiendomsutvikler rett til å få vedtatt et privat planforslag?
 • Hvilke muligheter har eiendomsutvikler om planforslaget ikke vedtas?

Endring av plan, forenklet behandling og dispensasjon

 • Hvilke krav gjelder for endring av eksisterende plan?
 • Hvordan er prosedyren i en forenklet planprosess?
 • Når kan planen fravikes (det gis dispensasjon)?

Hvem passer kurset for?

Kurset er utformet med tanke på eiendomsutviklere/byggherrer og entreprenører uten eller med lite forkunnskap på området, men vil også kunne passe for personer som samarbeider med disse.

Foredragsholder:

Advokatfullmektig Gjert Eirik Olsen i NESO har siden 2014 jobbet med planfaglige problemstillinger. Fram til 2020 jobbet han som seniorrådgiver på planseksjonen hos statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Pris:

Medlem: 1900,-

Ikke-medlem: 2500,-

Tidsrom:

31. mai kl. 09.00-11.30

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Webinar 31.mai 2021 31.mai 2021