Totalentrepriser – NS 8407/17 – hva er en rettmessig reklamasjon og hvordan skal dette håndteres?

I en totalentreprise har entreprenører som utgangspunkt både ansvaret for utførelsen og prosjektekteringen. Det vil likevel kunne reises spørsmål om hva som er en berettiget mangel og hvilke krav som kan stilles til det som leveres. Dette gjelder både i totalentrepriser og totalunderentrepriser.

NS 8407/17 inneholder reklamasjonsregler, sanksjonsregler og hvordan partene skal forholde seg for å ivareta sine rettigheter og krav ved mangler. Enten man er byggherre, totalentreprenør eller totalentreprenør er det viktig å kjenne spillereglene for å kunne ivareta sine rettigheter og krav.

 

Temaene som vil bli gjennomgått på webinaret er:

 • Hva er en mangel?  
 • Generelt – hvem har risikoen for feilen og hva er årsaken? Hvem har valgt løsningen og hva er betydningen av dette?
 • Avgrensinger mot tillatte avvik i utførelsen/materialer.
 • Hva med følgeskader? Hva dekkes av forsikring?
 • Nærmere om tilfellene:  
 • Avvik fra det som er avtalt i kontrakten – hva kan utledes av avtalen?
 • Passer ikke til formålet
 • I strid med lover og forskrifter (for eksempel TEK)
 • I strid med «allment aksepterte normer» - hva er dette?

Hvilke reklamasjons og foreldelsesfrister gjelder og hvordan skal reklamasjon fremmes?

 • Hvordan skal en reklamasjon fremmes – formkrav?
 • Overtakelsesforretningen – hva må reklameres på der?
 • Etter overtakelsen
 • Særskilte frister ved utbedringsarbeider
 • Unntak fra reklamasjonsreglene - grov uaktsomhet/forsett hos totalentreprenøren /totalunderleverandøren
 • Konsekvensene av en for sen reklamasjon? Må kontraktsparten påberope seg at reklamasjon er fremmet for sent?
 • Når er en mangel tapt som følge av foreldelse?
 • Relative frist – «innen rimelig tid»
 • Absolutt frist – 5 år  

Sanksjoner ved mangler

 • Utbedring /retting – når kan dette kreves og har entreprenøren alltid rett til selv å få utføre dette? Uenighet om utbedringsmetode?
 • Erstatning for utbedringskostnadene – når kan dette kreves? Hvordan skal dette varsles og håndteres? Hvilke kostnader kan kreves dekket?
 • Erstatning for tap utover selve utbedringskostnadene – når kan dette kreves?
 • Prisavslag - når er utbedringsarbeidene «uforholdsmessige»? Hvordan fastsettes prisavslag?
 • Tilbakehold av oppgjør – når kan dette gjøres og hvor mye kan tilbakeholdes?
 • Direktekrav mot kontraktpartens leverandører/underleverandør – når kan dette gjøres?
 • Når kan krav fremmes mot garantist?

 Foredragsholder:
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har holdt en rekke foredrag for bygg og anleggsbransjen.

Pris:
Medlemmer: Kr 1900,-
Ikke-medlemmer: 2500,-

Tidsrom
15.juni kl 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Webinar 15.jun 2021 15.jun 2021