U3 Støpelederkurs digitalt

Støpelederkurs (U3) - gjennomføres digitalt som E-læring i kombinasjon med digital sluttsamling

 • Påmeldingsfrist: 7.mai 2021
 • Sted: E-læring

I samarbeid med UIT Narvik og faglig ansvarlig Boy-Arne Buyle gjennomfører NESO E-læringskurs U3 med digital oppsummeringssamling 21.mai - 2021

Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset vil også inneholde praktiske øvinger på lab samt ha fokus på utførelse i arktisk klima. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR) og er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden “NS-EN 13670"

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelseved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer mm i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet. Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen. 

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i standarden og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse

Faglig ansvarlig: 
Boy Arne Buyle - Laboratorieleder, Bygg & Anleggslaboratoriet UIT Narvik


Kursarrangør:
UIT er kursarrangør - NESO er med medarrangør

Påmeldingsfrist: 
7.mai 2021

NB: KOMPETANSEKRAV VED PÅMELDING

Ved påmelding  må Personskjema og Praksisskjema skrives ut, fylles ut og tas med på kurset.
Disse skjemaene finner du nedenfor. Man må ha universitet, høyskole, fagskole eller fagbrev innen betong (eller tømrer/annet byggfag).
(Fagbrev for sveis er ikke godkjent)

NB: Kan du kvalifisere deg til kompetansebevis etter endt kurs? 
For å kvalifisere til kompetansebevis gjelder følgende nivåer på utdanning og praksisPraktisk informasjon


Kurssted:
Den faglige gjennomføringen skjer gjennom E-læring som er bygd opp som moduler - eksamen gjennomføres også via digitalt.
Deltakerne vil deretter gjennomføre digital oppsummeringssamling som strekker seg over to dager sammen med faglig ansvarlig fra UIT Narvik: Boy-Arne Buyle.
Digital oppsummering gjennomføres fra 21.mai 2021 etter nærmere avtale.

Materiell:
Fyldig deltakermateriell gjøres tilgjengelig i E-læringsmodulen

Tilgang til E-læringskurset tildeles hver deltaker etter søknadsfristens utløp. Deltakeren vil da gjennomføre kursmodulene som E-læring og avslutte med eksamen. Det er individuelt hvor lang tid deltakerne vil bruke på kurset - vi har satt av tiden mellom 10-20 mai som "tilgjengelig" for deltakerne. Deltakerne får samtidig innkalling til digital samling/oppsummering med faglig ansvarlig som gjennomføres fra 21.mai.

Deltakeravgift:
 • NOK 12.500 pr.deltaker 
  • Progressiv rabattstige for NESO-medlemmer
   • 10 % for deltaker nr.1
   • 15 % for deltaker nr.2
   • 20 % for øvrige deltakere
Sted Fra Til
E-læring 10.mai 2021 20.mai 2021