Webinar: Sentrale regler i planprosessen og for gjennomføring av planer

Kurset gir en innføring i sentrale regler i plandelen og gjennomføringsdelen av plan- og bygningsloven.

Sentrale tema på kurset vil være:

Planprosessen

Utredningskrav – ROS-analyser

-        Innledende om ROS-analysens plassering i planprosessen

-        Når er det krav om ROS-analyse?

-        Når er ROS-analysen god nok?

-        Hvem har ansvaret for ROS-analysene?

Godkjenningsordningen for planforetak

-        Bakgrunnen for godkjenningsordningen av planforetak

-        Hva er vilkårene for å få godkjenning?

-        Hva er virkningen av å være godkjent planforetak?

-        Bortfall av godkjenning

Lovens forbud mot tiltak i strandsonen

-        Lovens alminnelige forbud

-        Hvilke unntak gjelder?

-        Nærmere om forholdet til planer vedtatt før plan- og bygningsloven 2008 uten annen grense mot strandsone.

Gjennomføring av planer

Dispensasjon

-        Innledende om kommunens adgang til å gi dispensasjon

-        Når kan det gis dispensasjon?

-        Hva er virkingen av at det gis dispensasjon?

-        Alternativet med forenklet planprosess

Utbyggingsavtaler

-        Bakgrunn for lovreguleringen av utbyggingsavtaler

-        I hvilke tilfeller kan det inngås utbyggingsavtale?

-        Hva kan avtalen inneholde?

-        Særlig om sammenhengen med rekkefølgekrav

Hvem kurset passer for:

Kurset passer for rådgivere, kommuner, entreprenører og andre som har rolle i planprosessen.

Foredragsholder:

Advokatfullmektig Gjert Eirik Olsen i NESO har siden 2014 jobbet med planfaglige problemstillinger. Fram til 2020 jobbet han som seniorrådgiver på planseksjonen hos statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Pris: 1950,-
Kurset avholdes i samarbeid med Klimavennlig Kompetanse.

Sted Fra Til
Digitalt 25.nov 2021 25.nov 2021