BREEAM-NOR innføringskurs - online

 

Oppdatert etter siste tekniske manual: BREEAM-NOR v6.0

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. BREEAM-NOR er utviklet av Grønn Byggallianse. Kurset vil være nyttig for de som jobber med et BREEAM-prosjekt eller vurderer å utvikle bygg i tråd med BREEAM. Sertifiseringen gjennomgikk en større revisjon vinteren 2022. Kurset er oppdatert etter denne revisjonen - teknisk manual: BREEAM-NOR v6.0

Stadig flere byggherrer ønsker å BREEAM-sertifisere sine bygg, både nye og eksisterende. Entreprenører og leverandører vil derfor ha stor nytte av å vite hva BREEAM innebærer for å kunne delta i slike prosjekter. Ved å ikke aktivt ta del i "det grønne skiftet" i byggebransjen, havner man fort bakpå i konkurransen om prosjektene. I tillegg ser man at flere finansaktører stiller krav om miljøsertifisering i nye byggeprosjekter når det skal gis ut lån.

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftens minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres. Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP (rådgiver).

 

Agenda:

BREEAM-NOR innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

  • Hva er BREEAM-NOR?
  • Bruken av BREEAM-NOR
  • Bruksområder og oppbygging
  • Emner og kriterier innenfor BREEAM-NOR
  • Innsyn i de ulike emnene
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR-manualens oppbygging
  • Prosjekttyper
  • Sertifiseringsprosessen
  • Kost/nytte

 

Målgruppe:

Daglige ledere, prosjektledere, anleggsledere, kalkulatører og arkitekter – egentlig alle som jobber i byggeprosjekter og er interessert i å lære mer om hva BREEAM NOR er. Skal man sende kun en ansatt fra bedriften, så tenker vi at det nok er mest nyttig for prosjektledere som skal inn i prosjekteringsgrupper og prosjektgrupper, men daglige ledere vil absolutt ha nytte av å se hvordan denne sertifiseringsordningen fungerer.

 

Kursbevis og videre kvalifikasjon:

Dette kurset gir deltagerne en grunnleggende kunnskap om BREEAM-systemet og metodikken. Etter endt kurs får deltagerne utstedt kursbevis og kvalifiserer til videreutdanning som BREEAM-NOR AP (rådgiver).

 

Krav ved påmelding:

Kurset holdes i plattformen Zoom. Det stilles krav om at hver deltaker sitter alene på separate datamaskiner med hver sin lydtilgang. Påloggingsinformasjon sendes på e-post til alle deltagere i forkant av kurset.

 

Kursdato og tidspunkt:

Tirsdag 24. mai – kl. 09.00 – 15.30

Påmeldingsfrist:

Mandag 20. mai

 

Kursholder:

Kjetil Gulbrandsen, Rådgiver BREEAM - Grønn byggallianse

 

Kurspris:

4500.- for medlemmer i NESO

6500.- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding. Avbestilling kan skje vederlagsfritt 14 dager før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger sykemelding.

 

Spørsmål rettes til Remi Hanssen, NESO. Tlf. 901 29464, epost: remi@neso.no

Sted Fra Til