Beste Bygg Nominasjon

Vi oppfordrer alle medlemmer å nominere egne og andre medlemmers prosjekter!

Navn på bedrift
Kontaktperson
Tlfnr
Nominerer prosjekt
Byggherre
Hvorfor nomineres dette prosjektet
 


I forbindelse med NNBA 2022 arrangerer
NESO og MEF Region Nord i fellesskap en bygg- og anleggskonkurranse for Nord–Norge. Det skal kåres to vinnere: 

*en for beste byggeprosjekt
*en for beste anleggsprosjekt

Prisen deles ut lørdag 11. juni i forbindelse med festmiddagen til Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse.

Frist for nominering er 9. mai!

Kriterier som blir hensyntatt:
* God byggeskikk/arkitektur
* Ivaretakelse av energi og miljøkrav
* Funksjonalitet
* Kompleksitet
* HMS og Etikk
* Samarbeid mellom aktørene i byggeprosessen
* Teknisk løsninger, materialvalg, nytenkning og fremtidsretting
* Ferdigstilt i perioden juli 2019 - juni 2022

I 2019 vant Holmen Industripark - Øksnes Entreprenør