Fagbrevkurs 2022NESOs Fagbrevkurs er ei samlingsbasert teoriopplæring for kandidater som ønsker å avlegge teorieksamen for fag- og svennebrev i fagene tømring, betong og muring. Kurset er estimert til cirka 60 timer inkludert arbeid mellom samlingene. Faglig ansvarlig gir vurdering på arbeider underveis slik at deltakerne er godt forberedt til å avlegge eksamen.

 

Sted:

Svolvær (Svinøya Rorbuer)
Tilreisende kan bo på konferansestedet.

 

Hvem kan melde seg på?

Alle ufaglærte som ønsker fagbrev kan melde seg på. Ansatte som eventuelt har fagutdannelse fra før kan ta fagbrev i et annet fag.

 

Samlinger:

Samling 1: Svolvær: 2. - 6. mai 2022  (man-fre)
Samling 2: Digitalt via Teams: 25. mai 2022 (onsdag)
Eksamensdato: 27. mai 2022 (fredag)

 

Eksamen

Sentralgitt eksamen der alle deltakerne meldes opp i det aktuelle faget. Eksamen avholdes fredag 27. mai. Grunnet Kristi himmelfartsdag dagen før eksamen, avlegges eksamen denne gang på en videregående skole nært hjemplassen til hver enkelt deltaker. Deltakerne slipper dermed å reise til Svolvær for å avlegge eksamen.

Det kreves ikke dokumentasjon av godkjent praksistid (5 år) for å avlegge den teoretiske eksamen.

 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften inkluderer overnatting med frokost (på konferansestedet), lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell og bistand mellom samlingene.

 

For medlemmer i NESO gis det NESO-pris: 21.450.- pr. deltaker.

15% rabatt for deltaker nr. 2
20 % rabatt for øvrige

Pris øvrige:

kr. 24.900.- pr. deltaker.
Inkluderer overnatting med frokost (på konferansestedet) lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell, bistand mellom samlingene.

 

 

Påmeldingsfrist: 27. januar 2022

 

Sted Fra Til
Svolvær 31.jan 2022 31.jan 2022