Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 1/3 - Innføring og utnyttelse av funksjonalitet

Solibri - Innføring og utnyttelse av funksjonalitet


Funksjonaliteten i Solibri dekker flere av de elementære behovene relevant for en entreprenør i utnyttelsen av en BIM. Eksempelvis å kvalitetssikre informasjon og geometri, gjøre mengdeberegninger, samt koordinere og kommunisere. NESOs tilpassede kursløp tar sikte på å gi deltagere den kompetansen de trenger for å realisere de verdiskapende prosessene kombinasjonen Solibri/BIM muliggjør.

 Nivå 1 tar sikte på å gi et helhetlig bilde av Solibri og hvordan de forskjellige delene av programmet interagerer med hverandre. Kurset tar i løpet av en konsentrert dag for seg fundamentale prinsipper for å jobbe effektiv og oversiktlig med modeller. Dette kurset passer for de fleste, men sikter seg særlig inn mot de med ingen til middels erfaring i Solibri. Erfaringsmessig vil selv erfarne brukere få seg noe a-ha opplevelser som kan forenkle arbeidshverdagen ved å delta på Nivå 1. Samt at man ved fullført Nivå 1 i større grad vil kunne følge prinsippene man møter i Nivå 2 og 3.   

Hvem passer dette kurset for:

 • Alle som kan ha fordel av å orientere seg i modell for å skape seg et innblikk i geometri og/eller informasjon.
 • Alle som har behov for å kunne bruke programvaren til å visualisere, planlegge og koordinere.
 • Alle som har behov for en innføring i åpen BIM og IFC.
 • BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere.

 

Innhold for Nivå 1:

 • IFC
 • Åpen BIM
 • BIM prosess
 • Innstillinger
 • Faner/Views
 • Navigasjon
 • Verktøy
 • Søkeverktøy
 • Informasjonshøsting
 • Selection
 • Snitt i modell
 • Måleverktøy og tilpasninger rundt dette.
 • Markering/visualisering i modell
 • Forståelse for begrepene klassifisering/ITO/cheking og potensialet i disse.

 

Målsetning for kurset:

 • Grunnleggende forståelse for åpen BIM og IFC
 • Kjenne til programmets oppbygning og virkemåte
 • Kjenne til grunnleggende funksjoner som navigering, målsetting, snitt, søkefunksjoner og filtreringer
 • Kandidaten skal kjenne sammenhengene mellom de ulike verktøyene i Solibri
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mulighetene som ligger i programvaren ved bruk av full versjon

 

Praktisk informasjon: 

 • Varighet: 08:30 til 15:00
 • Deltakere stiller med egen PC/mus og med Solibri installert.
 • Dette kurset krever ingen lisens, kun gratisversjonen Solibri Anywhere.
 • NESO har en meget gunstig avtale på innkjøp av Solibri, Les mer! 

 

Deltakeravgift

 • Medlemmer: 2350 kr pr deltaker 
 • Ikke medlemmer:  4700 kr pr deltaker

 

Se vår aktivitetskalender for kommende kurs!
Kurset kan gjennomføres fysisk eller via nett. 

Kontakt: espen@neso.no eller på Tlf: 40214012

 

Vi tilbyr 3 ulike solibrikurs inndelt som følger.

Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell.

Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse.

Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak

 

Sted Fra Til
Nett/Teams 06.sep 2022 06.sep 2022