Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 3/3 - Regler og kommunikasjon

Solibri Del 3 - Kontroll av modell - Samhandling

Lær å bruke programvaren Solibri til å kvalitetssikre og effektivisere dine prosjekter. NESO har satt sammen et kursopplegg som lar deltakeren bygge kunnskap og trygghet i Solibri via 3 nivåer fra grunnleggende til avansert bruk. Ved endt opplæring vil deltakeren ha en god forståelse av hvorfor og på hvilke måter BIM sparer entreprenører for både tid og penger samt øker kvaliteten og effektiviteten i møter og på byggeplass. 

Hvem passer dette kurset for:

 • De med forkunnskaper i Solibri tilsvarende nivå 1 og nivå 2.
 • Som ønsker å kvalitetssikre modell med hensyn til prosjekteringsfeil.
 • Som ønsker å kvalitetssikre modell med tanke på sannhetgraden til mengde/informasjons uttak.
 • Som ønsker å kunne kvalitessikre egen disiplinmodell, eller kjøre tverrfaglige kontroller for overordnet prosjektkoordinasjon.
 • De som ønsker å mestre effektiv modellbasert samhandling med tilhørende sporbarhet gjennom prosjekt.
 • Formenn, Anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere, Kalkulatører, Ingeniører, Arkitekter

 

Innhold Del 3:

 • Presentasjon av konseptet regler og mulighetene man har med verktøyet.
 • Gjennomgang av de mest relevante reglene, formål, bruksområder og oppsett.
 • Bruk av predefinerte regler og opprettelse av egne regler og regelsett.
 • Bruk av datastruktur i arbeid med regler.
 • Kvalitetssikring av egne regler.
 • Forstå resultatet av en regelsjekk.
 • Rapportering og samhandling rundt resultatet fra regelsjekk.
 • Opprette roller og brukertilpasninger.
 • Bruk av BCF (BIM Collaboration Format) i via med server for effektiv og sporbar samhandling.

 

Målsetning for kurset: 

 • Forstå viktigheten av å kjøre regelsjekk på modeller før man kan ha tillitt til mengdeuttak/informasjon.
 • Gjøre disiplinkontroller og tverrfaglige kontroller av modeller med fokus på byggbarhet og koordinasjon.
 • Forstå hva regler og regelsett gjør og kjøre disse på modell.
 • Opprette egne regler og regelsett tilpasset egne problemstillinger.
 • Kvalitetssikre resultat av regelsjekk
 • Samhandle rundt resultater og videreformidle disse via PDF, Excel eller server.

 

Praktisk informasjon: 

 • Varighet: 08:30 til 15:00
 • Deltakere stiller med egen PC og mus med Solibri Office installert. Lisens under kurset inngår i kursavgiften
 • NESO har en meget gunstig avtale på innkjøp av Solibri, Les mer! 

 

Deltakeravgift

 • Medlemmer: 2350 kr pr deltaker 
 • Ikke medlemmer:  4700 kr pr deltaker

 

Se vår aktivitetskalender for kommende kurs!

Kontakt: espen@neso.no eller på tlf 40214012

 

 

Vi tilbyr 3 ulike solibrikurs inndelt som følger.

Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell.

Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse.

Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak

Sted Fra Til
Teams/Nettbasert 25.aug 2022 25.aug 2022