NESOs årsmøte 2022 i Tromsø (NNBA)Årsmøtet 2022 arrangeres samtidig med Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse i Tromsø.
Denne gang har vi lagt opp til flere aktiviteter og treffpunkt som kun er for NESO-medlemmer, slik at vi ikke skal "forsvinne i mengden".


Programmet i grove trekk:

Fredag 10. juni:
12:00      Offisiell åpning av NNBA 2022
12:15      Nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag - praktisk del starter allerede kl. 11:00
                - NESO-medlemmer møtes ved konkurranseområde 1 kl 12:15 for å heie lærlingen frem.
               
20:00     "Brakkefest" på Storgata camping. Det serveres god mat og drikke og det blir også levende musikk

----------------------------------------------------------------------------
Lørdag 11. juni:
08:30      Offisiell åpning av Årsmøtet (Radisson Blu)

09:00     Markedssituasjonen -
            * Priser – tilgjengelighet av varer
            * Krig i Ukraina - leveringshindringer
            * Nye regler og innstramminger i adgang på innleie.

09:15      Hvordan sikre langsiktig bemanning i din bedrift?

 • Noen bedrifter lykkes godt med langsiktig rekrutteringsarbeid

To av medlemsbedriftene viser oss hvordan de jobber

 • Verktøy for bemanningsplanleging i din bedrift

10:15       Kaffepause

10:30      Årsmøtet

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av sekretær
 4. Valg av to personer til signering av protokoll
 5. Opptelling av antall stemmeberettigede
 6. Årsmelding 2021
 7. Revidert regnskap og revisorberetning
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Eventuelt innmeldte saker
 10. Valg

11:45       Lunsj

13:00       Nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag - teoretisk finale

14:15       Buss til NNBA
                  Her vil det være flere treffpunkt - NESO-medlemmer blir guidet.

19:45       Festmiddag på Radisson Blu
                 Det blir 3-retters middag med tilhørende drikke, toastmaster, premieutdelinger og underholdning

Sted Fra Til
Tromsø 10.jun 2022 12.jun 2022