Seminar: Test- og sluttfase i byggeprosjekter

- tverrfaglig teknisk kompetanse i byggprosjekter

Tverrfaglig integrasjon er en suksessfaktor for vellykkede byggeprosjekter

Mange opplever at bygg ikke fungerer som de skal ved overtakelse og i drift. Hva er grunnen til det?

En av grunnene er at byggeprosjekter blir stadig mer komplekse. Dette øker behovet for en rolle som kan styre, koordinere og ha et helhetlig ansvar.

Tverrfaglig integrasjon, samhandling og kommunikasjon kan være løsningen på disse utfordringene, og det vil også være med på å gi et vellykket prosjekt.

 Det er stort fokus på test- og sluttfase i byggeprosjekter i bransjen for tiden – hva skal til for å lykkes med sluttfasen?

Temaer:

  • Tverrfaglig kompetanse i byggeprosjekter
  • Hvorfor virker ikke tekniske anlegg
  • ITB-rollen - sikre tverrfaglig integrasjon gjennom alle faser
  • Standard for Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450
  • «Systematisk ferdigstillelse» – fra veilederen til BA2015
  • KPI’er  - måleparametere for oppfølging av milepæler
  • Testing og sluttfaseplan – hvordan lykkes
  • Overtagelse – i juridisk perspektiv
  • Ord og utrykk i tekniske anlegg

 

NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Denne standarden er et hjelpemiddel for bygge- og anleggsbransjen for å levere avanserte tekniske bygningsinstallasjoner i henhold til spesifikasjonene "Riktig med en gang".

NS 6450 beskriver prosessene forut for, og under selve prøvedriftsfasen. Den viser byggherren hva han skal tenke på under utarbeidelse av sin spesifikasjon for prøvedriften, og gir eksempler på tekniske anlegg som bør prøvedriftes, samt anbefalt varighet av prøvedriften for ulike tekniske bygningsinstallasjoner

Systematisk ferdigstillelse - Gjør ting riktig første gang

Et mer strukturert prosjektforløp, der man helt fra starten og gjennom hele prosessen har fokus på sluttfase og ­idriftsettelse, kan gi store fordeler. BA2015-veilederen om Systematisk Ferdigstillelse skal bidra til dette. I Systematisk ferdigstillelse etableres KPI’er for å måle fremdrift mot

kontraktsfestede milepæler og hastigheten på prosjektet.

I de fleste tilfeller hvor prosjekter har en vanskelig idriftsettelse skyldes det at man startet for sent med å planlegge sluttfasen. Man gjør feil tidlig i prosjektet som ikke oppdages tidlig nok, og disse får påvirkning senere. Det er dette veilederen for «Systematisk ferdigstillelse» skal bidra til å unngå.

Seminaret starter kl 12:45 - lunsj i forkant kl 11:30

Sted Fra Til
Trondheim 20.okt 2022 20.okt 2022