Våtromskurs etter våtromsnormen - Nettkurs

Kurset oppfyller de krav som er satt av Fagrådet for våtrom (FFV). Innholdet i kurset kan velges etter behov:  Grunnmodul + Modul A (utførende) og Modul B (prosjekterende). Ved bestått eksamen gis godkjent sertifikat utgitt av Fagrådet for våtrom (FFV)

Kurset er organisert som digitalt klasserom med faste økter fra kl. 12.00 – 16.00 hver dag i fire dager. I tillegg kommer digitale «drilloppgaver/forberedelse» til eksamen. Denne organiseringen gjør det mulig for kursdeltakere å være på jobb i daglig virke store deler av dagene samtidig som de tar kurset. Normalt oppsett for vanlige klasseromskurs er 3 hele dager. 

Alle kursdeltakere har tilgang til å kontakte foreleser 24/7 i hele kursperioden inntil eksamen er avsluttet. Faglig ansvarlig og kursholder/foreleser er Cato Holm, SMB Utvikling AS.

 

Målgruppe: 

Alle som utfører arbeid med våtrom. F.eks. tømrere, flisleggere, malere, membranleggere, prosjekterende, betongarbeidere, murere, blikkenslagere, elektrikere mfl.

 

Innhold / emner: 

Grunnmodul

- presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene

- motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet

- hvem stiller krav? 

- planlegging og utførelse

- produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon

- krav til materialer, og krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Modul A

- lover, forskrifter, normer, krav til utførelse

- produkter, godkjenningsordninger og krav

- prosjektering av våtrom

- problemstillinger ved rehabilitering av våtrom

- sjekklister og sluttdokumentasjon

 Modul B

- byggesaksbehandling

- kontraktsformer og entrepriseformer

- organisering, styring og fremdrift

- planløsninger

- tidsanalyser

- prosjektdokumenter og sluttdokumentasjon

 

Krav til forkunnskaper:

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse er personer med relevant Norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.  Det må sendes inn egenattest eller et utfylt egenerklæringsskjema fra FFV på oppdrag i ett fag knyttet til de som inngår i våtromsarbeider fordelt over minst 5 ulike årstall. Ingen vedlegg, kun egenerklæring. Skjema sendes fra NESO ved påmelding til kurset.

Kurset holdes på norsk og deltakerne må kunne norsk muntlig og skriftlig.

 

Tekniske krav:

Deltakerne må stille med hver sin lisens av BVN (Byggebransjens våtromsnorm) Bestilling av BVN gjøres av hver enkelt bedrift på vegne av sine deltakere. Man får 50% rabatt første bruksår. Kostnad Ca. 1200.- for første bruker. Bruker 2, 3, 4 osv er 300.- pr. stk.

Her kan du legge inn bestilling

Deltakerne må ha hver sin laptop/PC med stabile internettforbindelser. Påmeldte kan gjøre individuelle avtaler med foreleser for test slik at de får til å bruke og lærer Zoom å kjenne, justering av lyd, bildekvalitet etc. Man har også mulighet for å få kontrollert linjene.

Kursdatoer:

19.-22. september (man-tors)

 

Eksamen:

Eksamen er elektronisk multiple choice hjemmeeksamen med 1 ukes svarfrist. Tid i eksamensrommet er begrenset til 2 timer.

Eksamen gjennomføres fra 30. september (fredag)

 

Kursbevis/Sertifikat: 

Alle som har bestått eksamen tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

Kursdeltakere som ikke avlegger eksamen eller ikke kvalifiserer til å avlegge eksamen tildeles kursbevis.

 

Kurspriser:

Grunnmodul + Modul A (utførende):  NOK 6900,- for NESO-medlemmer (andre 8490,-)

Du har Grunnmodul + Modul A fra før, og ønsker Modul B (prosjekterende): NOK 6900.- for NESO-medlemmer (andre 8490,-)

Du har ingen moduler fra før og ønsker Modul B (prosjekterende): NOK 10900.- for NESO-medlemmer (andre 12900,-)

Du har sertifikat fra før, men det er gått ut (varighet 5 år) og du ønsker oppdateringskurs: NOK 1600.- for NESO-medlemmer (andre 1990,-)

Kursprisen dekker kurs og eksamensavgift (til FFV på 1320.-) .

 

Kontaktinfo:

Remi Hanssen, kursansvarlig NESO

remi@neso.no  tlf. 901 29 464

Sted Fra Til