BIM koordinator kurs

 

Lavterskel introduksjonskurs til de som jobber med BIM og digitalisering. Spesielt knyttet opp til rollen som BIM koordinator i bedriften eller på prosjektet.

BIM koordinator er en bred rolle i dagens bransje, kurset er ment for å gi en oversikt over BIM koordinators rolle i små og store prosjekter. Hva innebærer det å engasjere en BIM koordinator, hvilken funksjon har denne rollen, og hvordan kan en slik rolle bidra positivt i et prosjekt.

Forelesningsbasert med praktiske eksempler og gruppeoppgaver som går på dette med refleksjoner og diskusjoner. Ingen krav til PC, programmer eller forkunnskaper for å delta.

 

NESO utvikling dekker 50% av kostnadene inntil potten på 50 000 kr pr bedrift er brukt opp.

 

Innhold:

 • Hva gjør en BIM koordinator
 • Hvordan bruke BIM for å forbedre styring av kvalitet, fremdrift og kostnader
 • Styringsdokumenter – BIM gjennomføringsplaner og BIM manualer
 • Relevante standarder for BIM i 2022
 • Koordinering av fagmodeller – èn og flerfaglig
 • Modellering iht mengder og kalkulasjon – Hvilke muligheter finnes her
 • BIM i kalkyleprogrammer – Hvordan henger dette sammen og hva er mulighetene pr nå
 • BIM på byggeplass – Hvordan fungerer dette, og hva er mulighetene pr nå

 

Læremål:            

 • Har kjennskap til en BIM koordinator sitt ansvar, rolle og funksjon i et prosjekt
 • Ha egenskap til å kartlegge og identifisere BIM krav og formål
 • Kjenne BIM prosess, oppstart og gjennomføring av prosjekt
 • Forstå hvordan man kan sette krav til 3D modeller slik at man får best mulig nytte av modellen i prosjekter
 • Har kunnskap om etablerte standarder og dokumenter som fasiliterer effektiv gjennomføring med BIM
 • Har kjennskap til normaliserte arbeidsflyter fra oppstart til gjennomføring med BIM

 

Lengde:

16 timer – Fordelt over 3 dager

Gjennomføring:

 • Fysisk – Settes opp og gjennomføres på et hotell i f,eks Tromsø, Bodø, Alta. Alternative plasser på forespørsel.
 • Digitalt – Via teams/zoom

 

Full pris: 

 • Åpent kurs -  fysisk eller digitalt: 9 500,- pr person
 • Bedriftsinternt på forespørsel: 30 000,- + Reise og oppholdskostnader estimert til ca 20 000 pr oppdrag

 (NESO utvikling dekker 50% av kostnadene inntil potten på 50 000 kr pr bedrift er brukt opp)

 

Målgruppe:

Personene som bruker modell eller skal være/er ansvarlige for BIM og digitalisering i bedriften, det være seg f.eks kalkulatører, prosjektledere, prosjektingeniører, anleggsledere eller trainee stillinger.

Sted Fra Til
DIGITAL GJENNOMFØRING 31.jan 2023 02.feb 2023