NESO-dag Mo i Rana: Stillaskurs 2-9 m.

Kursets innhold:

 • Regelverket – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
 • HMS – Risikovurdering, Avvik, RUH
 •  Stillasteori
  • Generell stillasteori, spire-/rammestillas, rullestillas              
  • Belastninger, jordtrykk, vindlast, forankring, avstiving
  • Oppbygging, bestilling, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold, demontering
 • Stiger – Bruk av stiger, bestemmelser
 • Førstehjelp / Nødsituasjoner

 

Beskrivelse av kurset – krav:

Kursdeltakerne får kurs/opplæring etter innholdet som er beskrevet nederst. Forskriftens krav til bygging av stillas 5-9 meter er 15 timer teori og 15 timer praksis. Denne opplæringen skal gjøres av «kvalifisert person» og den skal være dokumentert.

En kvalifisert person vil kunne være: Stillasleverandør eller en som har hele kurset 15t + 15t eller bedre. Det kan også være en person som har 36 timer teori + 72 timer praksis etter gammel forskrift.

Teoretisk opplæring - 15 timer:

Deres deltaker vil få teoretisk kurs på 7,5 timer. De resterende 7,5 timer teori må gjøres i deres bedrift av kvalifisert person. Denne opplæringen gjøres i eget stillassystem der monteringsveiledningen for det aktuelle stillassystemet brukes. Stikkordsliste med en grei oversikt over anbefalte punkter som bør gjennomgås fåes tilsendt fra NESO.

Praktisk opplæring - 15 timer:

Bedriften dokumenterer 15 timers opplæring/bygging av eget stillassystem

Kursbevis:

NESO gir ut kursbevis med underskrift på at deltakeren kan utføre - bruk og kontroll av stillas. Etter at bedriften har utført ovennevnte opplæring internt, kan kursbevisets nedre del underskrives av daglig leder/kvalifisert person og kursdeltakeren har dermed kursbevis og gyldig dokumentasjon for bygging av stillas 5 – 9 meter.

Pris: 
2490.- for NESO-medlemmer (andre 2990.-)

NB! Vi ber dere lese kursbeskrivelsen nøye slik at dere vet at kurset oppfyller deres behov.

MERK! Kursbeviset (7,5 timer teori) dekker også kravet til det som omtales som «Brukerkurs stillas».

Sted Fra Til
Mo i Rana 08.nov 2023 08.nov 2023