Seminar: Økonomistyring og rapportering i prosjekter

Økonomistyring og rapportering i prosjekter

Som bedrifter er vi avhengige av nøyaktig og presis informasjon for å ta riktige beslutninger. Prosjektene med sine aktiviteter, kostnader og inntekter er selve "navlestrengen" for bedriftene i byggebransjen og det er derfor svært viktig at prosjektlederne har tilstrekkelig kunnskap for å rapportere riktig i strømmen av informasjon. NESO inviterer til halvsdags seminar om den økonomiske styringen og rapporteringen i prosjektene med følgende målsetninger:

  • Hvordan avstemmer vi presis økonomisk status i prosjektene i et gitt tidspunkt
  • Hvordan utarbeider vi korrekt prognose for gjenstående prosjektperiode
  • Hvordan periodiserer vi prosjektet på en riktig måte


I dette seminaret vil vi arbeide konkret og praktisk med systemer og case og med støtte fra medlemsbedrifter.

Seminaret avholdes i tilknytning til NESOs årsmøte.

Tid: 9.mai kl. 12.00-17.00 (Lunsj 11.00-12.00)
Pris: 2750,-
Sted: Quality Hotel Harstad

Sted Fra Til