NESO-dag Sortland: Kurs i varme arbeider.

Varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Prosjektstyret for varme arbeider har vedtatt ny sikkerhetsforskrift og arbeidsinstruks gjeldende fra 01.01.2015. Noe som er verdt å legge merke til i ny forskrift er at re-sertifiseringsordningen bortfaller.

Definisjon av Varme Arbeider

Med varme arbeider forstås alle arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntaket er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

Kurset omfatter følgende emner:

  •          Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  •          Gjeldende regelverk
  •          Brann- og slukketeori
  •          Risiko ved utførelse av varme arbeider
  •          Praktisk slukkeøvelse

     

Varighet:
Kurset har en varighet på 7,5 timer inkludert pauser, eksamen og slukkeøvelse.

Praktisk informasjon:
Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Tidspunkt:
08.30-16.00

Pris:
Medlemspris 1990,- pr deltaker (andre 2490.-)
Kursprisen dekker kursmateriell, eksamen, slokkeøvelse, sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening, samt lunsj.

Sted Fra Til
Sortland 29.mar 2023 29.mar 2023