MS Project (For nye brukere)

KURS I FREMDRIFTSPLANLEGGING I MS PROJECT
2-dagers kurs i MS Project

KURSINNHOLD :

Grunnkurs MS Project

Følgende temaer gjennomgås.

Oversikt over MS Project
Riktig oppsett av programvaren – viktig for at MS Project skal fungere optimalt
Kalendere og unntaksdatoer (fridager eller dager med redusert arbeidstid)
Legge inn aktiviteter, ressurser og kostnader
Legge inn avhengigheter mellom aktiviteter
Knytte ressurser til aktiviteter
Baseline / Opprinnelig plan
Oppfølging av prosjekter – grunnleggende teknikker
Bruk av tidslinjen
Enkel rapportering ved hjelp av MS Project, MS Excel og MS PowerPoint

Forkunnskaper

Deltakerne bør delta på kurset med egen PC hvor MS Project og Exel er installert.

TA KONTAKT MED HENNING FOR MER INFORMASJON/ ANDRE KURS: 971 55 285/ Henning@neso.no

Medlemmer i NESO: NOK 6.500 kr (andre kr.8.000)

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker: 10 % rabatt
Andre deltaker: 15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt

Sted Fra Til
Digitalt 21.mar 2023 22.mar 2023