NESOs Prosjektlederskole kl 10 Bodø 2023

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 13000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Veidekke, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

 

Prosjektlederskolen - opplæring og utvikling av anleggsledere 

25 deltakere får plass ved vår samlingsbaserte skole for anleggs- og prosjektledere.


Samlingene gjennomføres slik:

1 Samling   24.-27. januar 2023
2 Samling   14.-17. mars 2023
3 Samling   25.-28. april 2023
4 Samling   20.- 23. juni 2023
5 Samling   22.-25. august 2023
6 Samling   17.-20. oktober 2023
7 Samling   29.-01. nov-des 2023


Anbefalte opptakskrav

Deltakerne bør ha følgende bakgrunn:

  • Erfaring som formann og gjerne gjennomført formannsskolen eller,
  • Nyutdannet Ingeniør bygg og anleggsfag eller,
  • Prosjekt- anleggsleder med mindre erfaring, eller
  • Innehar / skal ha anleggslederfunksjonen i bedriften

Skoleavgift: NOK 72.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:   15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt   

 

Samling 1

Den første samlingen inneholder generell informasjon om innhold, fag og prosess. Vi etablerer grupper som skal samarbeide under skoleperioden og legger vekt på å bli kjent samt skape et godt grunnlag for arbeidet som skal utføres i løpet av det neste året. Vi kommer blant annet inn på følgende fagtema:
- Prosjektlederskolen, prosess og innhold
- Prosjekt som arbeidsform
- Hvordan oppstår prosjektene
- Tilbuds- / anbudsgrunnlag
- Grunnleggende økonomi og regnskap
- Internregnskap og kalkulasjonsprinsipper
- Rollen som anleggs- og prosjektleder
- Utviklingsplan og prosjektoppgave
- Testoppgave
StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø24.jan 202327.jan 2023

Samling 2

Samlingen tar utgangspunkt i "tidlige oppgaver" knyttet til oppstart av prosjekter, fra viktig innhold i standarder til interne planleggingsteknikker og prosesser. Blant temaene denne samlingene presenterer vi blant annet følgende:

- Anbudsåpning - hjemmeoppgave
- Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
- Risikoanalyse 
- Fremdrifts- og ressursplanlegging 
- Viktige forhold, standarder og forskrifter i planleggingsfase
- Forhandliger og forhandlingssituasjon
- Innkjøp og kontrahering av UE 
- Testoppgave og prosjektoppgave
StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø14.mar 202317.mar 2023

Samling 3

Denne samlingen tar utgangspunkt i planlegging og oppstartfasen av et prosjekt og vi jobber med prosjekt- og anleggsleders oppgaver knyttet til denne fasen. I tillegg belyser vi viktige standarder i planleggingsfasen.

Gjennomgang av løsningsforslag testoppgave og oppfølging av prosjektoppgave 
Presentasjon av anbudskonkurranse som hjemmeoppgave
Planlegging og oppstart av byggeprosjekt 
Fremdrifts- og ressursplanlegging
Forhandliger
Innkjøp og kontrahering av UE
Risikovurdering av byggeprosjekt
Oppsummering, intern forberedelse og individuell testoppgave
StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø25.apr 202328.apr 2023

Samling 4

På denne samlingen tar vi utgangspunkt i overgangen mellom planleggings- gjennomføringsfasen.
Vi gjennomgår blant annet følgende faglige tema:

- Praktisk bruk av BIM/åpenBIM 
- Forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder i planleggings- og gjennomføringsfasen (prosjektstyring)
- ProsjektQuiz
- Risikovurdering; standard, verktøy, metoder 
- Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i byggeprosessen
- Oppfølging og arbeid med prosjektoppgaven
- Testoppgave
StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø20.jun 202323.jun 2023

Samling 5

Under denne samlingen har vi et sterkt fokus på økonomistyring i prosjektene og ser blant annet på hvordan vi kan utvikle system for å kunne gi en prognose / status på prosjektøkonomien ved et gitt tidspunkt. 

- Økonomistyring i BA - bransjen
- Resultatregnskap, balanse, prosjekt-regnskap
- Økonomianalyse og oppfølging
- Budsjett; bedrift og prosjekt
- Rullerende prognose som styringsverktøy
- Økonomioppfølging i praksis 
- Kommunikasjon, motivasjon og samarbeid i prosjekter 
- Prosjektoppgave og testoppgave
StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø22.aug 202325.aug 2023

Samling 6

Denne samlingen tar vi utgangspunkt i prosjektavslutningsfasen. Vi gjennomgår viktige aktiviteter knyttet til avslutning av prosjekter og vi trener på oppgaver gjennom "prosjektillustratoren" - en svært lærerik øvelse. Vi har blant annet lagt opp følgende fagtema:

- Gjennomgang av testoppgave 5
- Oppfølging av prosjektoppgave
- FDV i et byggeprosjekt
- Prosjekt Illustrator - trening i prosjektutførelse
- Prosjektavslutning og garanti - juridiske forhold
- Prosjektevaluering
- Prosjektoppgave
- Testoppgave
StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø17.okt 202320.okt 2023

Samling 7

Avslutningssamlingen på prosjektlederskolen - vi repeterer, jobber i grupper og forbereder klassen til eksamen.
Samlingen avsluttes med en skikkelig festmiddag og sosialt samvær.

- Gjennomgang av fagstoff som forberedelse til eksamen
- Gruppeoppgaver
- Eksamen
- Festmiddag og avslutning

StedFraTil
Quality Hotell Ramsalt Bodø29.nov 202301.des 2023