NESO Webinardag: Gjensidige

Erik Løseth fra Gjensidige Forsikring vil holde foredrag om ansvar, reklamasjon og innleie/forsikring i Bygg og anlegg:

•Krav til forsikring i forbindelse med byggeprosjekter som er underlagt Norsk
 Standard.
•Hva dekker forsikring
•Problemstillinger rundt overlevering og reklamasjon knyttet til forsikring.
•Innleie av arbeidskraft. Hvordan håndtere skader voldt av innleide «vikarer»
•Eksempel på skade
Sted Fra Til
12:30: Ansvar, reklamasjon og innleie/forsikring 07.jun 2023 07.jun 2023