NESOs BIM-skole

 

 


Organisering
Skolen er organisert med 5 samlinger a 4-5 dager - pluss hjemmearbeid og arbeidskrav i form av egne bedriftsprosjekter. Kandidatene vil tilegne seg kompetanse for å bygge 3D-modeller samt utføre og lede de digitale prosessene i prosjektene.

Opptakskrav
For å sikre at deltakerne har nødvendige forkunnskaper og unngå "strekk i laget" har vi lagt opp til et digitalt instruktørstøttet forkurs på ca 30 timer hvor deltakerne vil fokusere på nødvendige kunnskaper i modellering både i Revit og Archicad. Deltakerne vil ved påmelding få tilgang til forkurset. Vi kommer nærmere tilbake til dette.

 

Hovedmålsetning for skolen

  1. Det skal bygges en BIM relatert allsidig digital kompetanse hos deltakere slik at de er i stand til å utnytte dette i egen bedrift med tanke på implementering, samhandling, prosess og videreformidling
  2. Deltakerne skal få opplæring i praktisk bruk av bransjens mest brukte digitale verktøy, samt innføring i BIM-teori, BIM krav og relevante styringsdokumenter
  3. Deltakere skal sitte igjen med ett overblikk og en kompetanse som gjør de i stand til å lede en digital prosess fra start til slutt i prosjekter

 

Etter fullført BIM-skole vil deltakerne være bedre i stand for å utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon, tverrfaglig samhandling i en BIM og kvalitetssikring av digitale bygnings- /installasjonsmodeller. De vil også være bedre rustet for å tilfredsstille  krevende kundekrav fra f.eks statsbygg, forsvarsbygg, statens vegvesen m.fl

 


Målgruppe
Deltakerne kommer gjerne fra funksjonærstillinger som prosjekt- og anleggsleder, kalkulatør, konstruktør, prosjektekteringsleder mm 

Skoleavgift (gjelder foreløbig KUN for BIM klasse 2)
Ordinær skoleavgift: NOK 64.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:
Første deltaker:    20 000 kr rabatt
Andre deltaker:     20 000 + 10 %  rabatt
Øvrige deltakere:  20 000 + 15 %  rabatt

Har du spørsmål
Vår Faglig ansvarlig - Prosjektleder Mats Johansson NESO mob 906 15 772 / mats@neso.no svarer kjapt på dine henvendelser

Nedlastinger: