NESOs Mellomlederskole

 

God ledelse lønner seg - vi har skreddersydd et program for byggebransjen.

GODE LEDERE SKAPER BEDRE RESULTATER OG LEDELSE ER SOM ALLE ANDRE FAG – DET MÅ LÆRES, OG KONTINUERLIG UTVIKLES OG FORBEDRES.         

Når var du sist på ledertrening? Jobbet med din forståelse av deg selv i lederrollen? Ble utfordret på hvordan du tenker og handler som leder? I de aller fleste situasjoner sier ledere at de ikke har gjort mye av dette. Ledelse skal liksom bare utvikles av seg selv. Eller er det medfødt kanskje..? Nei, det er ikke det.

I dette lederutviklingsprogrammet setter vi fokus på praktisk ledelse i rollen som mellomleder. Det er her menneskelederen møter faglederen, og hvor strategi og verdier møter virkeligheten. Sentralt i vårt program er "Effektiv Ledelse"; Hvordan noen ledere løser oppgaver mer effektivt, og skaper bedre resultater. 

Nå har du muligheten til å delta i en lederutvikling, tilpasset din ledersituasjon, med andre deltagere som har nøyaktig de samme utfordringene som deg. Du vil også få oppfølging av en ekstern coach mellom samlingene og vi vil involvere din leder i utviklingen. Det skal være en lederutvikling som vises i praktisk ledelse. Les mer i vår brosjyre her.

Målgruppe:
Alle med lederansvar i bedriften; Bas, formann, prosjekt/anleggsleder, avdelingsleder, økonomiansvarlig, kalkulatør og andre med ledende stilling.

Vi spurte 3 tidligere deltakere - som alle har lederansvar i sin jobb - om de hadde utbytte av Mellomlederskolen?Stian Olsen - Controller, Storegga Entreprenør AS

"Mellomlederskolen ga meg mange innsiktsfulle og lærerike eksempler på "beste praksis" i lederrollen, men også eksempler på det motsatte. Skolen er lite teoretisk og man lærer mye om seg selv - hvem man er - med styrker og svakheter i forhold til lederrollen. Man får også innsikt i de ulike personlighetstypene og verktøy man kan bruke i sin lederutøvelse. Skolen bruker rollespill for å vise gode måter å takle ulike situasjoner på og dette førte til veldig god erfaringsutveksling mellom deltakerne".Raymond Berntsen - prosjektleder, Aktør som bygger

Mellomlederskolen har gitt meg større innsikt og forståelse for ledelse som fag, og har gitt meg mange nye verktøy for å utøve mitt lederskap mer effektivt og tydelig ovenfor våre medarbeidere. Dette har gjort at jeg opplever økt effektivitet og kraft i lederrollen, samtidig som programmet har satt meg i stand til å håndtere ulike situasjoner på en bedre måte. Mellomlederskolen har bidratt til at jeg i dag er en bedre leder for våre medarbeidere"!

 


Endre Kivijervi - Prosjektleder, Ulf Kivijervi AS

"Skolen ga meg innsikt i å forstå det menneskelige i det å lede andre mennesker og viktigheten med å sette sammen de riktige persontypene for å samarbeide. Man må også ha selvinnsikt som leder - forstå sine egne sterke og svake sider, og ikke minst utfordringer disse kan gi deg. Mellomlederskolen gikk like mye på å lære å kjenne seg selv som å lære å kjenne andre. Dette var veldig interessant"!

 

Faglig ledelse 

Rune Frøyslie, programleder og coach - Trollfjord Consulting & de 4 search & Consult AS

Lederbakgrunn gjennom 16 år - bla annet som Adm.direktør Telenor Financial AS, Adm.direktør Storbyguiden AS, Regiondirektør Storebrand, Direktør If skadeforsikring, Adm.direktør Eldomiz AS. Utdannet bachelor økonom/revisjon fra 1986, med påbygging i investering og finans. SIden 1995 studert coaching og ledelse, internasjonalt akkreditert coach hos IFC. Rune arbeider med leder- og organisasjonsutvikling med fokus på tema som - coaching i lederrollen, verdibasert organisasjonskultur, prestasjonsledelse, målstyring og strategisk ledelse.

Rune var programleder for Topplederskolens første klasse og er også faglig leder for NESOs Mellomlederskole.

 

Vi insisterer på at dette lederprogrammet vil være utviklende for deg - vi har sterke ambassadører fra tidligere "kull" og tror behovene er genuint like for byggebransjen. Vi er nå klare med nytt kull slik: