BIM & Digitalisering

Overblikk over NESOs kurstilbud innen BIM 

Mange av våre kurs-tilbud finnes som både fysiske og nettbaserte kurs. Sjekk vår aktivitetskalender for å se planlagte kurs eller les mer om våre kurstilbud under. Om du ikke finner kurset du kunne tenke deg hører vi gjerne fra deg, slik at vi kan legge dette til vårt tilbud.

KURSNESOBIMSOLIBRIRevitDigitalisering

 

Modellkontroll

Introduksjonskurs BIM - Solibri - 3D modell

Introduksjon til BIM-prosess og hvordan man
orienterer seg i 3D-modeller. Lær å sammenstille, navigere, målsette, ta bilder og utveksle informasjon. Mye praktisk anvendelig kunnskap som kan tas med rett ut i prosjekt.

Perfekt for de som har sitt første møte med BIM.

 BIMKURSSolibriNESO

Klassifisering og Mengder

Solibri kan strukturere modellen til dine formål. Dette kalles en klassifisering. En slik klassifisering er nyttig når du henter ut informasjon fra modellen, slik som mengder og arealer. Dette gjøres med et eget verktøy som lager liste-maler tilpasset ditt behov, for så å trekke informasjonen ut av 3D-modellen. Dette kalles ofte en "ITO" som står for Information Take-Off. På norsk, mengdeuttak eller informasjonsuttrekk.

Kurset gir deg en solid innføring i verktøyene Klassifisering og ITO.

 BIMSolibriRevitByggKurs

Regler og kommunikasjon

 En av de store fordelene med BIM er muligheten til å kontrollere feil i prosjektering og koordinering i tidlig fase. Ved bruk av Solibris funksjoner for kontroll av egen disiplin modell og tverrfaglig sammenstilt modell kan man unngå kostbare feil i planlegging, kalkulasjon, byggefase og dermed stå igjen med et produkt av høyere kvalitet levert på kortere tid.

Kurset gir deg en utfyllende kompetanse rundt bruk av regler.

 KursBIMNESOSolibri

 

Modellering

Revit - Grunnkurs

Revit er verdens mest brukte modelleringsprogram. Ved hjelp av Revit kan du modellere3D-geometri og berike denne med informasjon. Resultatet er en visuelt beskrivende modell med informasjon tilpasset ditt behov. Skap egne prosjekter eller jobb ut fra eksisterende bygningsmasse i form av gamle tegninger, DWG, IFC eller punktsky skanninger

Kurset har fokus på prosjektoppstart, modellering, objekt-hierarki, målsetning, tegninger.

 RevitKursBimModellering

 

Dokumentbehandling

 

BlueBeam Revu

Lær å bruke programvaren BlueBeam Revu til mengding, kalkulasjon og generell dokumenthåndtering av tegninger og kontrakter gjennom hele byggeprosessen. Revu lar deg styre dokumentflyten fra design til overlevering gjennom sitt brukervennlige og funksjonelle brukergrensesnitt. Revu gir deg smarte verktøy som forenkler samarbeid og kommunikasjon, samt gir deg muligheten til å utarbeide bedre og mer presise annbud og holde kontroll på dokumenter og revisjoner.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

BluebeamPDFRevitKURSSolibriNESO

 

VR - Møter og sammhandling

Presentasjon av VR som sammhandlings-plattform.

 

 VRBIMKurs

 

 

 

 

 

BIMSolibriDigitaliseringByggSolibriBIMKursEntreprenørBIMSolibriKurs