Nettbasert stillasopplæring

 

NETTBASERT STILLASOPPLÆRING

NESO lanserer i samarbeid med ekstern leverandør eget nettbasert stillasopplæringstilbud til medlemsbedriftene.

Nye forskrifter stiller krav til opplæring enten du skal montere, endre, demontere eller du skal oppholde deg i stillas.
Den vesentligste endringen er at mens det tidligere kun var stilt krav til stillasmontøren - er det nå stilt krav til opplæring for alle som skal arbeide / oppholde seg på stillas.

Gjennom vårt nettbaserte tilbud kan du velge mellom følgende kurs:

  • Brukerkurs stillas (for alle som jobber på stillas) - les mer
  • Stillasmontering 2 - 5 meter - les mer
  • Stillasmontering 2 - 9 meter - les mer
  • Stillasmontør (høyere enn 9 meter) - les mer

    Kursene er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk

 

Fyll ut påmeldingsskjema og skriv inn hvilket (av kursene ovenfor) kurs du skal ha tilgang til.
Normalt får du tilgang til kurset  samme dag som påmeldingen sendes. Alle deltakernavn må registreres.

 SUPPORTTELEFON: 2319 1100

Andre kurstilbud fra NESO