Stillasmontør 2-9 meter

 

 

 

Stillaskurs 2-9 m iht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Kap.17) 

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

 

Stillaskurset er et kvalitetssikret 15-timer langt teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve.

 

For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven.

 

Hovedtemaer; kurset dekker disse områdene:
 

  • Ansvar
  • Lover og regler
  • Forskrifter
  • Stillasteori
  • Generelt ved montering av stillas
  • Montering av ulike typer stillas
  • Førstehjelp

 

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 15 timer praktisk opplæring av kompetent person.

 

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Pris pr.deltaker: NOK 2.990,-
Prisen inkluderer trykking av kompetansebevis når deltakeren har dokumentert praksis.

 

     

Til påmelding