Stillasmontør over 9 meter

 

 

 

Kvalitetssikret interaktivt stillasopplæringskurs. Kurset dekker den teoretiske delen som kreves for å bli stillasmontør iht. forskrift om utførelse av arbeid § 17-4. Kursene som du finner online, er effektive, av høy standard, praktiske og fleksible. Du kan ta kursene hvor som helst og når som helst.

 

Vi tilbyr et kvalitetssikret interaktivt stillasopplæringskurs. Stillasmontørkurset er et 36-timer langt teorikurs i stillasbygging i henhold til Arbeidsmiljøloven og de fire forskriftene: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Kurset dekker den teoretiske delen som kreves for å bli stillasmontør iht. forskrift om utførelse av arbeid § 17-4 (kurset ble tidligere kalt § 46C og § 13 kurs).

 

Stillasmontørkurset består av flere slides med lyd. Man kan gjennomføre stillasmontørkurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på "flervalgsoppgaver" og til slutt må du gjennom en sluttprøve. For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende:

 

  • minst 72 timers praksis sammen med godkjent montør på 3 ulike stillastyper (eget skjema fylles ut).
  • ansatt og jobbet minst 6 måneder i virksomhet som nytter stillas (bekreftes av arbeidsgiver).

 

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, estisk, engelsk og polsk.

 

 

Pris pr.deltaker: NOK 3.990,-
Prisen inkluderer trykking av kompetansebevis når deltakeren har dokumentert praksis.

 

 

Til påmelding