Nominasjonsskjema - Lærlingmesterskap Byggfag

Vennligst fyll ut og send inn dette skjemaet for å nominere lærlinger innen byggfag.
ALLE FELTENE MÅ FYLLES UT.

Navn på lærling:
Alder på lærling:
Fagretning:
Velg fylke:
Lærlingkontrakt inngått dato:
Mobiltelefon:
E-post:
Bedrift der lærling er ansatt:
Kontaktperson i bedrift:
Kontaktpersonens mobil:
Kontaktpersonens e-post:
Navn på den som nominerer:
Bekreftelse:
Jeg bekrefter at lærlingen oppfyller kriteriene i konkurransen
Din e-post adresse: