Søknadsskjema Lærlingeskolen

Navn:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Fødselsnummer:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Avgangsår grunnskole:
Avgiverskole:
Hjemmekommune:
Morsmål:
Hovedmål i grunnskolen:
Annet fremmedspråk i grunnskolen:
Ønsket fagretning:
Har du sakkyndig utredning fra PP-tjenesten?
Har noen vervet deg?
Hvis ja, hvem:
 
Foresatte: 1. Foresatte 2. Foresatte
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Telefon:
Mobil:
E-post:
 
Hvorfor søker du om plass ved Lærlingskolen?


Skoleplass tildeles endelig etter lærlingekontrakt er inngått med en bedrift. Har du spørsmål angående søknaden - kontakt oss gjerne på epost kompetanse@neso.no