Avtaler og leverandører

 


              

Lars Erik Flygel             Torill Bentsen      Lisa Dalhaug Nilsen Karl Fredrik Danielsen   Tove Stendal
 

NESO har en rekke samarbeidsavtaler innenfor et bredt spekter av varer og tjenester som tilbys våre medlemsbedrifter. NESO samarbeider aktivt med sine avtalepartnere for å videreutvikle avtalene, og for å få disse til å fungere best mulig.

Viktige samarbeidsområder kan være:

  • medlemsbladet Anbudet
  • minimesser på våre 2 årlige medlemsmøter
  • NESO-dager som inneholder regionale kontaktmøter - flere kurs/seminar -  leverandørutstilling og gratis lunsj
  • nettsider/intranett
  • daglig kontakt med medlemsbedriftene


NESO arrangerer hvert 3. år Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø i samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund region nord (MEF). Den ble arrangert for 6 gang 14.-16. juni 2019 med stor suksess og publikumsrekord (9.354 besøkende). Ny messe er under planlegging og gjennomføres 10.-12. juni 2022.

Leverandører som ønsker kontakt med NESO for mulige aktiviteter og samarbeid kan kontakte innkjøpssjef Lars Erik Flygel - lars.erik@neso.no mobil : 95 19 21 85.