Avtaler og leverandører

Vi forhandler gode avtaler for våre medlemmer! 


              

         Torill Bentsen      Lisa Dalhaug Nilsen Karl-Fredrik Danielsen

NESO har en rekke samarbeidsavtaler innenfor et bredt spekter av varer og tjenester som tilbys våre medlemsbedrifter. NESO samarbeider aktivt med sine avtalepartnere for å videreutvikle avtalene, og for å få disse til å fungere best mulig.

Viktige samarbeidsområder kan være:

  • medlemsbladet Anbudet
  • minimesser på våre 2 årlige medlemsmøter
  • NESO-dager som inneholder regionale kontaktmøter - flere kurs/seminar -  leverandørutstilling og gratis lunsj
  • nettsider/intranett
  • daglig kontakt med medlemsbedriftene


NESO arrangerer hvert 3. år Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø i samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund region nord (MEF). Den ble arrangert for 6 gang 14.-16. juni 2019 med stor suksess og publikumsrekord (9.354 besøkende). Ny messe er under planlegging og gjennomføres 10.-12. juni 2022.

Leverandører som ønsker kontakt med NESO for mulige aktiviteter og samarbeid kan ta kontakt med innkjøpssjef Torill Bentsen på e-post: torill@neso.no eller telefon: 40 24 62 24.