Avtaler og leverandører

Vi forhandler gode avtaler for våre medlemmer! 


              

         Torill Bentsen      Lisa Dalhaug Nilsen Karl-Fredrik Danielsen

NESO har en rekke samarbeidsavtaler innenfor et bredt spekter av varer og tjenester som tilbys våre medlemsbedrifter. NESO samarbeider aktivt med sine avtalepartnere for å videreutvikle avtalene, og for å få disse til å fungere best mulig.

Viktige samarbeidsområder kan være:

  • Medlemsbladet Anbudet
  • Minimesser på våre to årlige medlemsmøter
  • NESO-dager som inneholder regionale kontaktmøter, flere kurs/seminar, leverandørutstilling og gratis lunsj. I 2022 arrangerer vi 12 regionale kontaktmøter.
  • Nettsider/intranett
  • Daglig kontakt med medlemsbedriftene


NESO arrangerer hvert 3. år Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø i samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund region nord (MEF). Den ble arrangert for 7 gang 10.-12. juni 2022 med stor suksess og publikumsrekord (11.047 besøkende). Neste messe blir i 2025.

Leverandører som ønsker kontakt med NESO for mulige aktiviteter og samarbeid kan kontakte innkjøpssjef Torill Bentsen på e-post: torill@neso.no eller telefon: 40 24 62 24.