Innkjøpsbrosjyre

Forsikring (Forsikring, Garanti)
IKT - Tele/data
Byggevarer
Personell (BHT, Bemanning)
Drift (hotell, strøm, drivstoff, dekk, bil)
Byggeplassvarer
Ansatte i NESO bedrifter
Økonomi og Finans
NESO Garanti NESOs enkle, konkurransedyktige og eksklusive medlemstilbud på garantier!
Gjensidige Bedriftsforsikringer Gjensidige er NESOs samarbeidspartner innen skadeforsikring og pensjon.
Yrkesskade og fritidsulykke Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig tilleggsdekning fritidsulykke.
Gruppeliv og uførekapital Livs- og uføreforsikring med svært gode betingelser
Gjensidige forsikring - Ansatteforsikring privat Gjensidige er NESOs samarbeidspartner for gunstige forsikringer til bedriftens ansatte.
Tjenestepensjon Gjensidige er NESOs avtalepartner innenfor tjenestepensjon
NESO Behandlingsforsikring Få den ansatte raskt tilbake i jobb