Annonsering i Anbudet

 

En unik mulighet til å markedsføre deg ovenfor hovedtyngden av bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge.

Vi tilbyr deg annonseplass i vårt medlemsblad "Anbudet". Her har du mulighet til å rette markedsføringa direkte til NESOs medlemsbedrifter og være helt konkret i ditt budskap.

Vårt medlemsblad sendes ut 5 ganger i året til medlemmer og abonnenter.

Abonnement - medlemsbladet rett i posten for kr. 990,- pr år - kontakt: torill@neso.no

Tre gode grunner for å annonsere i "Anbudet":

1 Dekning!
I dette tilfellet er dekningen 100% av målgruppen. Sjelden er dette mulig.

2 Kontaktpris
Du kommer i kontakt med alle NESOs medlemsbedrifter til gode annonsepriser.

3 Lesekvalitet
Vi vet at anbudet blir lest fra "perm til perm". Du er garantert å bli sett av de som har betydning for deg! Bladet holder en profil som vektlegger stoff leserne våre er opptatt av i hverdagen.

Annonsepriser:
Send din forespørsel eller annonsebestilling til torill@neso.no

1 side: kr. 9.900,- kr

½ side: kr. 6.000,- kr

¼ side: kr. 3.500,- kr

Be om utgivelsesplan for å sjekke frister. 
Alle priser er ekskl. mva. Andre størrelser etter avtale.