Minimesser på medlemsmøter

 

Siden 1986 har "minimessa" vært en tradisjon på NESOs vår og høstmøter.
Når NESO samler sine medlemsbedrifter inviteres alltid våre leverandører til å delta både på den faglige og den sosiale biten. Tradisjonelt sett har noen leverandører bidratt med aktuelt stoff til det faglige programmet under møtet.

Pauseområdet benyttes ofte til et lite messeområde der leverandørene kan presentere sine produkter. Samlet gir dette en unik mulighet for å knytte kontakter mellom leverandører og beslutningstakere blant NESOs medlemsbedrifter i en trivelig setting. Den siste tiden er minimessen kjørt som en speed-dating, der alle leverandører har vært sikret besøk av alle deltakende medlemsbedrifter til tilmålt tid på sin stand.

Interessen og tilbakemeldingen fra leverandørene og tidligere utstillere bekrefter nytteverdien for både leverandører og medlemsbedrifter.

7 ganger (2004, 07, 10, 13, 16, 19 og 2022) har NESO i samarbeide med MEF i stedet for minimesse arrangert Nord-Norsk bygge- og anleggsmesse. Dette er en tradisjonell messe, som naturlig nok har samlet betydelig flere både leverandører og besøkende fra hele bransjen. NNBA blir neste gang arrangert 2025, mer informasjon ser du på www.nnba.no

Neste planlagte medlemsmøte er Høstmøtet i Trondheim 20. - 23. oktober.
- minimessen er planlagt lørdag 22.oktober