Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse

Nordnorsk Bygg- og anleggsmesse  

Hvert 3. år arrangerer NESO Nordnorsk Bygg- og anleggsmesse i samarbeide med Maskinentreprenørenes forbud, region nord.
Messen samler brasjen i nord og arrangeres i Tromsø. Messen har vært arrangert 7 ganger tidligere, og har i tillegg til selve messen et bredt faglig og sosialt program.

Neste messe arrangeres 2025.

Følg med på www.nnba.no