Entreprenørens rett til å stanse arbeidene der kunden tilbakeholder betaling.

I forbrukerentreprise kan kunde holde tilbake betaling dersom entreprenøren bryter kontrakten ved mangel eller forsinkelse. Tilbakeholdet gjøres med risiko for at entreprenøren ikke faktisk har brutt kontrakten. Ved urettmessig tilbakehold av betaling kan entreprenøren, etter varsel, stanse arbeidene. Slik stans gjøres da med risiko for at forbrukerens tilbakehold faktisk er rettmessig. I sak fra lagmannsretten i LB-2020-75480 hadde kunden urettmessig tilbakeholdt betaling og entreprenør rettmessig stanset arbeidene. I det følgende er et utdrag av sentrale deler av dommen.
Publisert 17.11.2021 10:39:04
 

Seks lærlinger kjemper om å bli NordNorsk mester i byggfag

Årets finale i NordNorsk Mesterskap for lærlinger i byggfag utkjempes i Bodø 15. – 17. oktober. Der skal seks lærlinger fra hele landsdelen kjempe om den gjeve tittelen.
Publisert 13.10.2021 12:05:39
 

Samlingsbasert BIM-skole for byggebransjen.

Forrige uke startet vi landsdelens første samlingsbaserte BIM-skole. Tilbudet skal øke lønnsomheten til byggebransjen i nord gjennom skreddersydd kompetanse innen BIM og digitalisering.
Publisert 14.09.2021 17:16:53
 

NESOs høstmøte Bodø 2021

NESOs høstmøte er lagt til Bodø denne gangen. Finn ut mer her...
Publisert 29.08.2021 09:13:56
 

Friskole

Etter mer enn 1 ½ års saksbehandlingstid fikk NESO mandag vedtaket fra Utdanningsdirektoratet om at vi kan starte Friskole.
Publisert 25.08.2021 09:55:06
 

Ta forbehold om prisøkning

Ta forbehold om prisøkning av byggevarer og korona i tilbudsbrev!
Publisert 13.08.2021 12:58:26
 

Nytt medlem!

Bjørn Ovik AS på Sortland er fra 5. juli medlem i NESO
Publisert 20.07.2021 12:57:05
 

NESO-dager - har du meldt deg på?

Fra august til november arrangerer vi flere NESO-dager rundt om i landsdelen. Her finner du en oversikt over når vi kommer til din region.
Publisert 16.07.2021 16:15:09
 

Fra 1. juli må det være egne damegarderober på byggeplassen!

I forbindelse med lønnsforhandlingene i fjor ble det i fellesoverenskomsten (FOB) fastsatt at det på brakkeriggen skal være « separate dame og herregarderobe og toalett med egen inngang». Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.
Publisert 01.07.2021 14:40:10
 

De ekstreme prisøkningene på byggevarer fortsetter!

Den kraftige ubalansen i det internasjonale trelastmarkedet vedvarer.
Publisert 25.06.2021 13:02:49
 

Betydelige lettelser i innreiseregelverket – Får stor betydning for arbeidsreisende

Det innføres nå betydelige lettelser i reglene om innreise til Norge. Blant annet får nå alle reisende fra grønne land, samt fullvaksinerte med EU-godkjent koronasertifikat, reise inn i Norge og kan begynne å arbeide uten å først måtte i karantene.
Publisert 24.06.2021 09:19:32
 

Ny avtale med HeatWork

NESO har signert samarbeidsavtale med HeatWork - Varme og isoleringsløsninger for bygg & anlegg
Publisert 10.06.2021 11:12:18
 

Har du hentet ditt kundeutbytte fra Gjensidige?

For tolvte året på rad kan NESO-medlemmene se frem til å få utbetalt penger. Når Gjensidige går med overskudd, deles det med kundene – i form av kundeutbytte. Hele 2 715 000 fordeles nå ut til våre medlemmer. Utbetalingen har startet.
Publisert 04.06.2021 13:30:16
 

Hva må til for at plunder- og heft krav kan føre frem?

En nylig ankenektelse fra Høyesterett gjør at den prinsipielle «HAB-dommen» blir stående. Denne artikkelen oppsummerer dommen og trekker frem det mest sentrale mht. hva som må til for å vinne frem med plunder- og heftkrav i domstolene.
Publisert 27.05.2021 23:23:23
 

Nye tariffsatser for byggebransjen – gjelder fra 1. april og 6. mai 2021

I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 19. april om innregulering av satser for Fellesoverenskomsten for byggfag.
Publisert 11.05.2021 10:09:46
 

Juridiske webinar

Her finner du en oversikt over alle kommende juridiske webinar denne våren
Publisert 07.05.2021 14:16:13
 

Oppsigelse i prøvetid – arbeidssøkers opplysningsplikt

Rett før påske i år avsa Høyesterett en dom om oppsigelse i prøvetid. Dommen er klargjørende både når det gjelder adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetiden, og rekkevidden av arbeidssøkers opplysningsplikt i forbindelse med ansettelsen.
Publisert 23.04.2021 10:47:03
 

Er du forberedt på å møte de nye klimakravene?

Om 8 måneder innføres forbud mot bruk av fossilt brensel til midlertidig oppvarming og tørking av bygg under oppføring og rehabilitering. Om 4 år skal alle bygge- og anleggsplasser være fossilfrie.
Publisert 19.04.2021 23:27:29
 

Sikkerhetskampanje

Unik mulighet til å få tatt en sikkerhetsrevisjon av ditt firma for en billig penge.
Publisert 19.04.2021 11:16:58
 

Hvordan håndtere økning i trelastprisene i nye og pågående prosjekter?

Mange har nok fått med seg at leverandørene enten har varslet eller allerede har iverksatt store prisøkninger på byggevarer og spesielt trelast. Årsaken til prisøkningene skyldes høy nasjonal og internasjonal etterspørsel og ulike produksjonsutfordringer. NESO vil her gi veiledning til entrepreprenørene om hva man kan og bør gjøre i både nye og pågående prosjekter, slik at man unngår å sitte selv med risikoen for prisøkningene. Veiledning gis i både nærings og forbrukerentrepriser
Publisert 15.04.2021 13:59:07
 

Lønnsoppgjøret 2021 - Fare for streik fra 11. april

– Hvordan håndtere de problemstillinger som oppstår som følge av dette
Publisert 09.04.2021 15:16:52
 

Det er ingen skam å snu hvis håndverket kaller

Men i likhet med mange andre 10. klassinger som ikke har staket ut en ferdig kurs for utdanning og karrierevalg, endte også Lise-Lotte Gjendahl opp med studiespesialisering etter endt ungdomsskole. – Jeg var utplassert hos en snekker tidlig på ungdomsskolen og likte jo faget. Jeg har alltid vært interessert i praktisk arbeid og var med pappa på flere oppussingsrosjekter i oppveksten. Men jeg klarte ikke helt slå meg til ro med tanken på snekkeryrket. Så jeg valgte heller studiespesialisering for å holde alle mulighetene åpne, forteller hun.
Publisert 23.03.2021 15:54:37
 

NESO ber i en pressemelding om at offentlige byggherrer må gis penger til å bygge – NÅ!»

Lavere ordretilgang fra både private og offentlige byggherrer, får NESO-sjefen til å etterlyse en tydelig tiltakspakke fra regjeringen. Om ikke frykter han økt arbeidsledighet. – Offentlige byggherrer må gis økonomiske tilskudd for å iverksette allerede planlagte prosjekter, sier Ruben Jensen.
Publisert 22.03.2021 13:48:14
 

Royalimpregnert kledning – testing viser at de ikke holder brannklasse D – hvordan forholde seg til dette ovenfor kunder og leverandører?

Royalimpregnert kledning har siden januar vært «avklassifisert/nedklassifisert» som preakseptert løsning i brannklasse D på grunn av manglende testing. Produsentene har nå testet dette og tilbakemeldingene fra de store produsentene er at testene viser at kledningen ikke holder brannkravene (klasse D).
Publisert 18.03.2021 15:22:23
 

Flere jenter velger yrkesfag på videregående

Det er 1000 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogram, viser årets søkertall til videregående opplæring. I år er det også rekordmange jenter som har søkt seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.
Publisert 18.03.2021 11:11:42
 

Betalingsutsettelse ved betalingsproblemer pga. korona

I forbindelse med Koronapandemien er det gitt en rekke muligheter for utsettelse i innbetalinger av skatte- og avgiftskrav. Vi gir en oversikt over hvilke muligheter og frister som finnes. Husk også at en utsettelse kan gi økte kostnader og være en ekstra belastning når det til slutt forfaller. Vår samarbeidspartner SVEA beskriver også situasjonen og gir en oversikt over hvilke muligheter som finnes for å løse dette uten å ta knekken på bedriftens likviditet.
Publisert 17.03.2021 15:53:18
 

Nytt medlem i Trøndelag

Denne uka fikk vi et nytt medlem i Trøndelag
Publisert 10.03.2021 13:53:50
 

Ekstraordinær prisøkning og vareknapphet på trelast

Prisene på byggevarer reguleres normalt 2 ganger i året, 1. oktober og 1. april. I forkant av den ordinære reguleringen 1. april er det denne gangen varslet en betydelig prisøkning på trelast i størrelsesorden 20%.
Publisert 03.03.2021 00:08:52
 

Økt byggeaktivitet i nord til tross for korona

– De trønderske og nordnorske entreprenørene har virkelig lagt ned en imponerende innsats gjennom et krevende år. Til tross for corona og alle begrensingene, kan vi vise til en økning i byggeaktiviteten i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Publisert 01.03.2021 15:37:13
 

Arbeidsgivere må fra 22.02.21 få forhåndsgodkjent innkvartering hos Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver må nå søke forhåndsgodkjenning fra Arbeidstilsynet av egne lokaler for innkvartering ved innreisekarantene, se lenke til søknad nederst i denne saken.
Publisert 25.02.2021 09:55:47
 

Valgte byggfag – i dag eier de sin egen arbeidsplass

– Slike som Timmy (31) og Aleksander (29) bør være enhver distrikts-ordførers store drøm. De har tatt utdanning på hjemplassen, gått i lære på hjemplassen, etablert seg på hjemplassen – og etablert sin egen bedrift. Takket være deres valg om å gå yrkesfag.
Publisert 23.02.2021 14:35:59
 

Når foreligger grov uaktsomhet i entrepriseforhold og hvilken betydning har dette for krav som kan fremmes?

Ved grov uaktsomhet kan byggherren ha krav på erstatning for indirekte tap. Reklamasjonsfrister gjelder heller ikke ved grov uaktsomhet. Dommer fra lagmannsretten gir føringer for når det foreligger «grov uaktsomhet».
Publisert 20.02.2021 14:26:42
 

«Uten ugrunnet opphold» - ny avklaring fra Høyesterett om hvor lang tid dette er.

Dette er en frist som kan medføre alvorlige konsekvenser for både entreprenøren og byggherren ved oversittelse.
Publisert 18.02.2021 15:23:47
 

Unik BIM-mulighet i nord

Publisert 17.02.2021 14:20:32
 

NESO styrker sitt juridiske team

Med Anette Glad (36) og Gjert Eirik Olsen (32) på laget, styrker NESO det juridiske tjenestetilbudet for bygg- og anleggsbransjen i nord.
Publisert 10.02.2021 15:14:12
 

Stengte grenser – lønnsplikt og permittering ifm. innreiserestriksjonene

I forbindelse med at regjeringen 29. januar 2021 innførte innstramminger i reglene for innreise til Norge, har vi fått en rekke henvendelser fra våre medlemmer. Spørsmålene som går igjen er for det første om arbeidstaker som ikke får innreisetillatelse kan permitteres, og for det andre om arbeidsgiver har lønnsplikt for arbeidstaker som ikke får innreisetillatelse. Disse spørsmålene vil bli forsøkt besvart nedenfor.
Publisert 03.02.2021 15:22:14
 

Hvordan skal entreprenører oppfylle sin «påseplikt» - NESO har kontraktsmaler og løsningen

Entreprenører skal se til (påse) at underleverandører i bygg- og anleggsbransjen følger fastsatte minimumskrav på lønn og arbeidsvilkår på norske byggeplasser etter allmenngjøringsforskriften på norske byggeplasser. Dette følger av forskrift om informasjons- og påseplikt. De har også en plikt til å informere underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriften. NESO gir deg løsningen her, og har mal for kontraktsbestemmelser som sikrer etterlevelse av plikten både på norsk og engelsk.
Publisert 29.01.2021 08:33:58
 

Grensene stenges – Ytterligere innstramminger i reglene for innreise til Norge

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset som nå er registrert, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.
Publisert 28.01.2021 08:35:43
 

Ny avtale med Elektroskandia

NESO har tegnet avtale på Elektro Materiell!
Publisert 25.01.2021 13:28:29
 

Royalimpregnert trekledning – ikke branngodkjent i klasse D

Hvordan forholde seg til leverandøren, kunden og underleverandører i eksisterende og avsluttede prosjekter?
Publisert 22.01.2021 14:39:27
 

Ny avtale med Svea Finans

Nyhet! NESO har inngått avtale med Svea Finans
Publisert 20.01.2021 15:47:42
 

Stabil ordrereserve fremover

Hvert halvår gjennomføres en kartlegging av markedssituasjonen for medlemsbedriftene og nå foreligger resultatene for hva medlemmene mener om 1. halvår i år.
Publisert 12.01.2021 21:21:53
 

Skjerpede regler for innreise til Norge – regjeringen innfører plikt til å teste seg og registrere seg ved innreise

I forbindelse med det økende smittetrykket som har vært den siste tiden har regjeringen bl.a. valgt å innføre en plikt til å teste seg for Covid-19 og en plikt til å registrere seg ved innreise til Norge.
Publisert 04.01.2021 15:04:05