NESO kritisk til ny totalentreprisestandard

NESO har inngitt høringsuttalelse til den foreslåtte nye totalentreprisestandarden.
Publisert 18.10.2010 14:45:00

Departementet utsetter innføring av uavhengig kontroll

Kommunal- og regionaldepartementet utsetter innføringen av uavhengig kontroll fra 1.7.2011 til 1.7.2012.
Publisert 18.10.2010 14:40:00