Årsgjennomgang bedriftsforsikringer

19.10.2012 12:45:00
Et viktig element i NESOs avtale med If på bedriftsforsikringer er den årlige gjennomgangen med lokal assurandør. Det er nå tid for denne gjennomgangen rundt omkring i medlemsbedriftene. Gjennomgangen sikrer at bedriften har rett forsikringsdekning. NESO har utarbeidet en egen sjekkliste til hjelp under gjennomgangen. Sjekklisten oversendes alle brukere av avtalen, og skal benyttes av assurandøren i gjennomgangen.