Bilder og evaluering fra NESOs høstmøte!

25.02.2013 11:41:00
Forrige medlemsmøte i NESO var høstmøtet i Narvik i oktober 2012. Vi har plukket frem noen bilder fra det omfattende programmet. Neste møte blir i Tromsø i juni 2013, i forbindelse med NNBA 2013.
 

NESOs høstmøte 2012 ble arrangert 26.-27. oktober i Narvik. Møtet ble ett av de best besøkte medlemsmøtene til NESO og det ble gjennomført et omfattende program.I tillegg til det faglige programmet i plenumssalen ble det ogå tid til befaring, seminar i forkant av møtet, partnerprogram, festmiddag, minimesse, og utdeling av NESO prisen. Evalueringen av møtet viser at deltakere deltakerne synes møtet var nyttig og trivelig. Største minuset får hotellet, som nok var i minste laget for den kapasiteten vi trengte denne gangen. Men alt i alt er evalueringen fra deltakende medlemsbedrifter og leverandører gode, selv om det alltid finnes detaljer som kan forbedres.

Her følger noen bilder fra møtet.

Før musepeker over bilder og diagram for tekst!

Neste møte blir NESOs årsmøte som arrangeres sammen med Nordnorsk Bygg- og anleggsmesse (NNBA 2013) i Tromsø 14.-16. juni 2013.

Befaring ny malmutskipningskai

Legging av gulv med flytmasse

NESO prisen til Bjørn Stokvik

Premieutdeling leverandørkonkurranse

Motivasjonsforedrag fra Jarle Andhøy

Norsk stål på minimesse

Ny spennede avtale med Stamina HOT!

Fra Berners stand på minimesse

Lydhør forsamling under det faglige programmet

Fra partnerprogrammet

Kyssekonkurranse del av partnerprogrammet