Fagbrevkurs for tømrer, betong, murer og maler

19.10.2012 09:44:00
NESO arrangerer samlingsbaserte fagbrevkurs for tømrer, murer, betong og maler i Svolvær med avsluttende eksamen våren 2012.
 

Samling 1: 30.jan - 4.februar
Samling 2: 19.mars -23.mars
Samling 3: 4.juni - 7.juni

Påmeldingsfrist: 15.januar 2012

Nyhetsbrev