Må byggkontrolløren ha sentral godkjenning?

19.10.2012 12:37:00
Fra 1. juli 2012 innføres reglene om uavhengig kontroll. Det er ikke noen signaler om at reglene blir utsatt og NESO sine medlemmer må forberede seg på dette. Byggkontrolløren (kontrollforetaket) skulle i henhold til regelverket ha sentral godkjenning for å kunne foreta uavhengig kontroll. Dette var lovbestemt og mange foretak har pr. dato fått en slik godkjenning. Reglene om at kontrolløren må ha sentral godkjenning skulle gjelde fra 1. juli. Dette kravet blir nå utsatt.
 

Bakgrunnen for utsettelsen av kravet om sentralt godkjent kontrollør, er at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har gitt signal om at det vil bli åpnet sak mot Norge dersom kravet om at kontrollørene skal være sentralt godkjente blir innført. Det er derfor usikkert om dette kravet kan opprettholdes, fordi det kan være i strid med tjenestedirektivet. Kravet til sentralt godkjent kontrollør utsettes derfor.

Du kan lese mer om saken her

NESO vil i forbindelse med årsmøtet i Mo i Rana (5. juni) arrangere et fagseminar knyttet til kontrollreglene. Det vil spesielt være fokus på hvordan man skal forholde seg rent praktisk til regelverket.