NESO-bedriftene best på rekruttering og kompetansebygging?

19.10.2012 09:08:00
En kartlegging viser at våre medlemsbedrifter har i underkant av 10 % andel lærlinger i forhold til totalt antall medarbeidere. I våre medlemsbedrifter er det i underkant av 3 lærlinger i gjennomsnitt og det innebærer at vi har over 230 lærlinger i våre entreprenørbedrifter over hele landsdelen.
 

NESO - bedriftene med flest lærlinger i bransjen?
En kartlegging viser at våre medlemsbedrifter har i underkant av 10 % andel lærlinger i forhold til totalt antall medarbeidere.  I våre medlemsbedrifter er det i underkant av 3 lærlinger i gjennomsnitt og det innebærer at vi har over 230 lærlinger i våre entreprenørbedrifter over hele landsdelen.  Vi tror dette er en betydelig høyere andel enn i bransjen for øvrig.  Ett av våre tiltak for å øke antallet lærlinger, er "NESOs lærlingeskole" hvor vi til høsten vil ha omkring 85 elever fordelt på 3 klasser. Et annet viktig tiltak er kåring av "Årets nordnorske lærling" i innen byggfag hvor bransjefagene blir synliggjort gjennom teoretiske og praktiske prøver.

Høg kompetanse i NESO-bedriftene
Undersøkelsen viser også at andelen medarbeidere med fag- eller mesterbrev i våre bedrifter er på i underkant av 39 %.  Dette tilsvarer ca. 13 medarbeidere med denne kompetansen per entreprenørbedrift.  Også her tror vi at dette er en høyere andel enn i bransjen for øvrig. I tillegg har nærmere 600 deltakere gjennomført NESOs skoleprogram for prosjektledere og formenn. Bedriftene og NESO har videre utviklet et eget opplæringskonsept for basfunksjonen som starter til høsten.

 Gjennom 25 års arbeid for utvikling av byggebransjen i Nordnorge, har over 7000 personer deltatt på NESOs kompetanseutviklingstiltak.  Ved siden av en rekke fagkurs, har NESO utviklet 7 skoletilbud slik at våre over 2 200 medarbeidere kan videreutdanne seg fra ufaglært til toppleder. Les mer på www.neso.no