NESO-prisen tildelt Bjørn Stokvik

05.12.2012 10:49:00
NESO - prisen 2012 ble nylig tildelt tidligere daglig leder Bjørn Stokvik i firmaet "Stokvik & Nøren AS" i Svolvær. Prisen ble overrakt av styreleder i NESO, Arild Østgård fra PEAB Bjørn Bygg.
 

NESO - prisen 2012 ble nylig tildelt tidligere daglig leder Bjørn Stokvik i firmaet «Stokvik & Nøren AS» i Svolvær. Prisen ble overrakt av styreleder i NESO, Arild Østgård fra PEAB Bjørn Bygg.

I løpet av NESOs 26 år er denne utmerkelsen kun delt ut 7 ganger tidligere.

Styret i NESO er jury og i statuttene står det at "prisen kan tildeles til en medlemsbedrift eller medarbeider som siste år eller gjennom flere år har utmerket seg positivt innenfor bygge- og anleggsbransjen med hensyn til nytenkning og utvikling".

I sin begrunnelse oppsummerer juryen slik: «Bjørn Stokvik er en hedersmann som generelt har vist et svært aktivt engasjement for bransjen og oppbyggingen av NESO og han nyter stor respekt i bransjen og i markedet.  NESO-prisen, som er den høyeste bransjeutmerkelsen i landsdelen, tildeles derfor en ressursperson vi håper å fortsatt kunne dra nytte av i mange år framover».

Bjørn Stokvik har vært styreleder og styremedlem i NESO over flere år, leder av styringsgruppen for NESOs Lærlingeskole, leder av prøvenemnda for tømrerfaget i Lofoten/Vesterålen over flere år og lærer på NESOs fagbrevskurs.

Bjørn Stokvik har ledet bedriften «Stokvik & Nøren AS» til å bli ett av de mest veldrevne og med best renommé i byggebransjen i Nord-Norge.  Firmaet er også kjent for sin høye standard på utført handverk.

Bjørn Stokvik mottar NESO-prisen

Prisvinner Bjørn Stokvik blir gratulert av styreleder Arild Østgård (til venstre) og  adm. dir. i NESO Ruben Jensen.