NESOs BAS-skole starter i august

19.10.2012 12:55:00
Vi går i gang med ny klasse ved BAS skolen og i år legges samlingene til Tromsø, Alta og Mo. Mange har signalisert interesse og flere bedrifter har allerede forhåndsbestilt plasser.
 

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 7000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Høstens opplæring for BAS kjøres slik:

Nord Norge (FULLT)
Gardermoen (LEDIG)

SAMLINGSBASERT OPPLÆRING FOR BASER
NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.
Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for inntak ved Formannsskolen

Målgruppe

BASSKOLEN ER RETTET MOT

 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og
 • Produksjon på i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser


Hovedmål

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en NESO-bedrift


Samlingenes faglige innhold

Tidspunkter
Oppstart dag 1 kl: 1000, slutt dag 3 kl:1600

SAMLING 1: 21-23 august 2012 Tromsø / Gardermoen 16-18.oktober

 • Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Rammevilkår
 • Planlegging på byggeplass
 • Testoppgave


SAMLING 2: 25-27 september 2012 Alta / Gardermoen 6-8.november

 • Planlegging på byggeplass forts.
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy
 • Testoppgave


SAMLING 3: 30.okt - 1.nov Mo i Rana / Gardermoen 11-13.desember

 • Oppfølging av produksjonen
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)
 • Ytre miljø og avfallsbehandling
 • Rapportering og registrering av produksjon
 • Eksamen

Klikk her for å laste ned overordnet skisse for BAS-opplæringen.

Skolen er utviklet i samarbeid med 11 dyktige entreprenørbedrifter i landsdelen. Klikk her for en oversikt over disse.

Mer informasjon  - last ned vår brosjyre her.

Skoleavgift: Medlemmer kr. 24.000  Andre kr. 28.000    Påmelding