NESOs Lærlingeskole er invitert på Slottets julekonsert

25.02.2013 10:20:00
HM Kong Harald besøkte i høst NESOs Lærlingskole i Svolvær. Slottet har nå fulgt opp dette besøket med å invitere en klasse ved Lærlingeskolen som gjester til årets julekonsert i Slottets store festsal 19. desember og vises på NRK lørdag 22. desember. Kongen og Dronningen er vertskap og hele kongefamilien vil være tilstede.
 

HM Kong Harald besøkte i høst NESOs Lærlingskole i Svolvær.  Slottet har nå fulgt opp dette besøket med å invitere en klasse ved Lærlingeskolen som gjester til årets julekonsert i Slottets store festsal 19. desember og vises på NRK lørdag 22. desember. Kongen og Dronningen er vertskap og hele kongefamilien vil være tilstede.

NESOs Lærlingeskole er et opplæringssamarbeid mellom NESO og Nordland fylkeskommune som ble etablert høsten 2009. På lik linje med andre næringer - sliter også byggebransjen med lav rekruttering og stort behov. Etablering av Lærlingeskolen er ett av flere tiltak NESO har iverksatt for snu trenden og øke tilgangen på kvalifisert faglært arbeidskraft til bransjen.

Aust-Lofoten videregående skole er faglig ansvarlig for undervisningen ved Lærlingeskolen og tilbudet er spesielt rettet mot elever som ønsker mer praksis under utdannelsen. Lærlingeskolen utdanner handverkere innenfor fagene tømrer, betong, murer og taktekking. Skolen er samlingsbasert med 3 årlige teorisamlinger i Svolvær på totalt 7 uker i året. Normalt avslutter elevene opplæringen etter 4 år med å avlegge fagbrev.

Våren 2012 avla 28 elever tverrfaglig eksamen ved skolen. Av disse fikk hele 24 elever toppkarakter 6. Dette gav et samlet snitt for hele klassen på 5,7. Skolen har også minimalt med frafall. Vi har et mål om at frafallet skal være under ti prosent. Til sammenligning har den ordinære videregående skolen i Nord-Norge et frafall på om lag 45 prosent i byggefagene. De gode resultatene er blitt lagt merke til over hele landet og Lærlingeskolen har blant annet fått positiv omtale i regjeringens stortingsmelding om bygningspolitikk som kom ut tidligere i år.

Deltakelsen på Slottets julekonsert er ressurskrevende å gjennomføre med en hel klasse men både NESO, Nordland fylkeskommune og bedriftene ved Lærlingeskolen prioriterer å gi lærlingene denne opplevelsen og finansierer derfor deltakelsen som et felles «spleiselag».

Omfattende og positiv medieomtale

Invitasjonen fra slottet har gitt Lærlingeskolen og deltakerne omfattende og positiv mediedekning:

 

Vi kommer nærmere tilbake med bilder og innslag fra julekonserten og anbefaler alle å følge med på NRK TV1 lørdag 22.desember kl.2125

Vi oppdaterer oss stadig på vår facebookside (trykk liker)

Du finner mer informasjon om lærlingeskolen på vårt nettsted her.

Lærlinger og arbeidsgivere i Harstad gleder seg over invitasjonen fra slottet
Både lærlinger og arbeidsgivere i harstad gleder seg over invitasjonen fra slottet. Bak fra venstre: Bård Hansen (DL Nilsen & Haukland), Trond Nygård Nilsen (DL ALTiBYGG) og Eirik Steinjord (DL Harstadbygg). Foran fra venstre: Lærlingene Ray Erling Bendiktsen, Cato Andre Kampen Vold og Daniel Fallmyr Jensen.